Reglementen - verwimp kenneth

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Reglementen

boccia
reglementen boccia
A
Goedgekeurd op 16 december 2014
ondericiën
van 
16 DECEMBER 2014
INHOUD
INHOUD .................................................................................................................... 1
LIJST DER AFKORTINGEN ............................................................................................ 5
KLEURCODES ............................................................................................................. 5
CONTACTGEGEVENS FEDERATIES IN VLAANDEREN ........................................................ 6
INLEIDING ................................................................................................................. 7
A. ALGEMEEN ......................................................................................................... 8
1. REGLEMENT.................................................................................................... 8
2. SCHEIDSRECHTER ........................................................................................... 8
3. HANDLEIDING ................................................................................................ 8
B. REGLEMENT ....................................................................................................... 9
INLEIDING ......................................................................................................... 9
GEEST VAN HET SPEL .......................................................................................... 9
1. TERMINOLOGIE ............................................................................................... 9
2. UITRUSTING EN INRICHTING ......................................................................... 11
2.1. Bocciaballen ........................................................................................... 11
2.2. Meetgereedschap ................................................................................... 12
2.3. Scorebord .............................................................................................. 12
2.4. Apparatuur voor tijdsregistratie ................................................................ 13
2.5. Houder voor dode ballen ......................................................................... 13
2.6. Rood / blauw aanduiding ......................................................................... 13
2.7. Het terrein ............................................................................................. 13
3. TOELATING OM TE SPELEN ............................................................................. 14
4. AFDELINGEN ................................................................................................ 14
4.1. Algemeen .............................................................................................. 14
4.2. Individueel BC1 ...................................................................................... 14
4.3. Individueel BC 2 ..................................................................................... 15
4.4. Individueel BC3 (spelers met hulpstuk) ..................................................... 15
4.5. Individueel BC 4 ..................................................................................... 15
4.6. Boccia per pair BC3 ................................................................................ 16
4.7. Boccia per pair BC4 ................................................................................ 16
4.8. Boccia per team ..................................................................................... 16
4.9. Coach ................................................................................................... 16
4.10. Classificatie .......................................................................................... 17
5. WEDSTRIJD .................................................................................................. 17
5.1. Individuele wedstrijden ........................................................................... 17
5.2. Pair....................................................................................................... 17
5.3. Team .................................................................................................... 17
6. HET SPEL ..................................................................................................... 18
6.1. Starttijd ................................................................................................ 18
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
2
6.2. Bocciaballen ........................................................................................... 18
6.3. Toss...................................................................................................... 19
6.4. Opwarmingsballen .................................................................................. 19
6.5. Werpen van de doelbal ............................................................................ 19
6.6. Ongeldige doelbal ................................................................................... 19
6.7. Het werpen van de eerste bal in het speelveld ............................................ 20
6.8. Het werpen van de eerste bal door de tegenpartij ....................................... 20
6.9. Het werpen van de resterende ballen ........................................................ 20
6.10. Einde van het end ................................................................................. 20
6.11. Voorbereiding van het volgende end ....................................................... 21
6.12. Het werpen van de ballen ...................................................................... 21
6.13. Ballen buiten het speelveld .................................................................... 21
6.14. Doelbal buiten het speelveld .................................................................. 22
6.15. Ballen op gelijke afstand ........................................................................ 22
6.16. Gelijktijdig geworpen ballen ................................................................... 22
6.17. Gevallen bal ......................................................................................... 23
6.18. Fout van de scheidsrechter .................................................................... 23
6.19. Vervanging .......................................................................................... 23
6.20. Plaats van vervangers en coach .............................................................. 23
7. SCORE ......................................................................................................... 23
8. TIEBREAK..................................................................................................... 24
9. BETREDEN VAN HET SPEELVELD ..................................................................... 25
10. STRAFFEN .................................................................................................. 26
10.1. Algemeen ............................................................................................ 26
10.2. Strafballen ........................................................................................... 26
10.3. Verwijdering......................................................................................... 27
10.4. Verwittiging en diskwalificatie ................................................................. 27
11. OVERTREDINGEN ........................................................................................ 29
12. VERSTOORD END ........................................................................................ 33
13. WOORDENWISSELINGEN.............................................................................. 33
14. TIJD........................................................................................................... 35
15. VEREISTEN / REGLEMENTEN VOOR HULPSTUKKEN .......................................... 37
16. VERDUIDELIJKING EN PROTEST .................................................................... 38
17. ROLSTOELEN .............................................................................................. 40
18. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KAPITEIN ................................................. 40
19. PROCEDURE OPWARMING ............................................................................ 41
20. CALLROOM ................................................................................................. 42
21. MEDISCHE TIME-OUTS ................................................................................. 45
22. EXTRA AFSPRAKEN ...................................................................................... 46
APPENDIX 1: OFFICIËLE BEWEGINGEN ........................................................................ 48
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
3
SCHEIDSRECHTERS .......................................................................................... 48
SCORE VOORBEELDEN ...................................................................................... 52
LIJNRECHTER ................................................................................................... 53
APPENDIX 2: PROTESTPROCEDURE ............................................................................. 54
PROTEST NOTA ................................................................................................. 57
APPENDIX 3: AANLEG VAN HET SPEELVELD ................................................................. 60
C. BOCCIA WEDSTRIJDORGANISATIE .......................................................................... 62
1. ALGEMEEN ................................................................................................... 62
2. INSCHRIJVINGEN .......................................................................................... 62
3. PROGRAMMA ................................................................................................ 63
4. SPELERS ...................................................................................................... 63
5. TERREINEN .................................................................................................. 63
6. COMPETITIEORGANISATIE ............................................................................. 64
6.01. Competitiesysteem ............................................................................... 64
6.02. Plaatsing ............................................................................................. 65
6.03. Vorming van de pools ............................................................................ 65
6.04. Einduitslag ........................................................................................... 68
7. SCHEMA OPSTELLEN...................................................................................... 69
8. BENODIGDHEDEN ......................................................................................... 69
9. SCHEIDSRECHTERS ....................................................................................... 71
10. MEDAILLES ................................................................................................. 72
11. SANCTIES .................................................................................................. 72
D. BELGISCHE RANKINGLIJST .................................................................................... 74
E. ELITES ................................................................................................................. 77
ALGEMEEN ....................................................................................................... 77
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
4
F. STRUCTUUR EN OPLEIDING VAN SCHEIDSRECHTERS ................................................ 77
1. NIVEAUS ...................................................................................................... 77
2. CRITERIA VOOR SCHEIDSRECHTERS ............................................................... 77
3. CURSUSINHOUD ........................................................................................... 78
4. SCHEMA PRAKTISCHE PROEF .......................................................................... 78
A. Starten van een wedstrijd .......................................................................... 78
B. Leiding op het terrein ................................................................................ 79
C. Meten ...................................................................................................... 79
D. Score bepalen .......................................................................................... 79
E. Einde van een wedstrijd ............................................................................. 80
5. ANDERE OFFICIALS ....................................................................................... 80
Lijnrechter ................................................................................................... 80
Tijdopnemer ................................................................................................. 80
6. LOGBOEK ..................................................................................................... 81
7. UITRUSTING ................................................................................................. 81
8. GEDRAGSCODE ............................................................................................. 81
G. SPORTORGANISATIES NATIONAAL EN INTERNATIONAAL ........................................... 83
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
5
LIJST DER AFKORTINGEN
BISFed Boccia International Sports Federation
BPC Belgian Paralympic Committee
IPC International Paralympic Committee
LHF Ligue Handisport Francophone
KLEURCODES
In het reglement zijn sommige stukken tekst in een andere kleur geplaatst. De betekenis
van de kleuren is als volgt:
·
Wijzigingen in het reglement 2013:
blauw
·
Wijzigingen in het reglement waar de aandacht op
gevestigd moet worden: rode markering
·
Richtlijnen Parantee:
roze
·
Zaken die in maart 2014 opnieuw ter sprake komen:
rood
·
Wijzigingen editie juni 2014:
groen
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
6
CONTACTGEGEVENS FEDERATIES IN VLAANDEREN
PARANTEE vzw
Secretariaat p/a Huis van de Sport
Zuiderlaan 13
B-9000 GENT
Tel: +32 (0)9 243 11 70
E-mail:
info@parantee.be
Web:
www.parantee.be
Competitiemanager: Edwig Lamberechts
Commissie boccia met een afgevaardigde per bocciaclub. Meer informatie omtrent de
samenstelling en de bevoegdheden vind je in het Huishoudelijk Reglement van Parantee op
www.parantee.be.
PETANQUE FEDERATIE VLAANDEREN
Huis van de Sport
Zuiderlaan 13
B-9000 GENT
Tel.: +32 (0)9 243 11 40
Fax: +32 (0)9 243 11 49
Email:
secretariaat@pfv.be
“It takes less time to do a thing right
Than it does to explain why you did it wrong”
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
7
INLEIDING
Boccia is een mikspel dat gelijkenissen vertoont met petanque. Het doel van deze sport is
om de lederen speelballen (zes blauwe en zes rode) zo dicht mogelijk bij de witte doelbal,
’jack’ genaamd, te gooien of rollen. Tactiek, concentratievermogen en spiercontrole zijn
daarbij belangrijk voor sportief succes.
Deze sport is speciaal bedoeld voor mensen met een ernstige fysieke beperking. De bal kan
met de hand (boven- of onderhands) of met de voet in het spel gebracht worden. Een goot
of hulpstuk is toegestaan indien de sporter niet in staat is de bal vast te houden of met de
voeten te spelen. Dan beweegt een assistent de goot op aangeven van de speler.
Boccia kan individueel, in pair (twee spelers) en in team (drie spelers) gespeeld worden,
zowel op recreatief, als op competitief niveau. Sporters met een verstandelijke handicap
kunnen boccia spelen op recreatief niveau.
Voor meer informatie kan je bij Parantee terecht op 09 243 11 70 of via
info@parantee.be
.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
8
A. ALGEMEEN
1. REGLEMENT
Zie inhoudsopgave B
De Nederlandstalige tekst is opgemaakt door de BISFed (Boccia International Sport
Federation) aangevuld met afspraken voor de Belgische competitie.
De Engelse tekst is beschikbaar in bestand Boccia rules
june 2014
op volgende link:
www.bisfed.com
.
In geval van discussie heeft de Engelse tekst voorrang.
2. SCHEIDSRECHTER
Zie inhoudsopgave F
Structuur van de scheidsrechters is gebaseerd op de “Refereeing Structure 2003”.
3. HANDLEIDING
De Nederlandstalige tekst is een neerslag van de afspraken die in het verleden werden
genomen. Een Franstalige tekst is in voorbereiding. In geval van discussie heeft de
Nederlandstalige tekst voorrang.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
9
B. REGLEMENT
INLEIDING
Het reglement in deze tekst weergegeven behandelt de sport “Boccia”.
Het reglement is van toepassing bij alle internationale wedstrijden gehouden onder
toezicht van de “
BISFed Boccia Committee
”. Deze wedstrijden omvatten alle
gebeurtenissen bekrachtigd door BISFed en omvatten World Open events, Continentale
Cups, Regionale- en wereldkampioenschappen en de Paralympische Spelen.
Organiserende Commissies van competities mogen punten ter verduidelijking toevoegen
met het akkoord van de door BISFed aangeduide technische afgevaardigde.
Deze
punten mogen de regels echter niet wijzigen en elke aanpassing dient duidelijk vermeld
op de ingezonden formulieren voor homologatie naar
BISFed
.
GEEST VAN HET SPEL
De geest van het spel is vergelijkbaar met deze van tennis. Toejuichingen door het
publiek worden toegestaan. Van alle aanwezigen wordt echter verwacht dat zij de rust
en stilte bewaren tijdens de handelingen van een werpende speler.
1. TERMINOLOGIE
1.1.
Jack ball
de witte
doelbal
1.2.
Ball Bal
een rode of blauwe bal
1.3.
Side Kamp
Bij individuele boccia bestaat een kamp uit één speler.
Bij team en pair boccia bestaat een kamp respectievelijk uit drie of
twee spelers met de ploeg als eenheid.
1.4.
Court Terrein
Het terrein is omgeven door de grenslijnen, met inbegrip van
de
werpvakken
voor de spelers.
Speelveld
is het terrein zonder de werpvakken
.
1.5.
Match Wedstrijd
Wedstrijd tussen twee kampen, waarbij een op voorhand bepaald
aantal ends gespeeld worden of tot wanneer de reglementaire
speeltijd verstreken is.
1.6.
End
Onderdeel van een wedstrijd, duurt tot wanneer de doelbal en alle
gekleurde ballen gespeeld zijn door beide kampen.
1.7.
Hulpstuk
is een hulpmiddel door de BC3 spelers gebruikt, bijvoorbeeld
een helling of glijbaan.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
10
1.8.
Violation Overtreding
is een tijdens een wedstrijd uitgevoerde actie door speler, kamp,
sportassistent of coach, die volgens het reglement bestraft kan
worden.
1.9.
Worp
Is elke actie waarbij geprobeerd wordt een bal in het speelveld te
brengen. Het omvat werpen, stampen en een bal loslaten wanneer
een hulpstuk gebruikt wordt.
1.10.
Dead ball Dode bal
is een bal:
- die de grenslijnen raakt of overschreden heeft nadat hij gespeeld
werd;
- die verwijderd werd door de scheidsrechter na een overtreding;
- die niet meer mag geworpen worden na het verlopen van de
speeltijd.
1.11.
Verstoord end
Is wanneer minstens één bocciabal verplaatst wordt buiten
de normale spelsituatie, per ongeluk of vrijwillig.
1.12.
V lijn/doelballijn
De lijn die de doelbal moet overschrijden. Tijdens het spel
moet de doelbal ook voorbij deze lijn blijven liggen om geldig
te zijn.
1.13.
Gele kaart
Gemaakt van hard papier of plastiek met een gele kleur. Meet
ongeveer 7 x 10 cm. De scheidsrechter zal deze kaart tonen om
een verwittiging te geven.
1.14.
Rode kaart
Gemaakt van hard papier of plastiek met een rode kleur. Meet
ongeveer 7 x 10 cm. De scheidsrechter zal deze kaart tonen om
een diskwalificatie te geven.
1.15. Weegschaal Gebruikt om de ballen exact te wegen tot op 0,01 g.
1.16. Balmal Gebruikt om de omtrek van de ballen te bevestigen.
1.17. Tolk Waar de boccia regels het toelaten mag een tolk gebruikt worden door
een atleet, team of pair. De tolk moet officieel erkend zijn om de
toegelaten ruimten te betreden.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
11
2. UITRUSTING EN INRICHTING
Alle voorzieningen nodig om een toernooi te leiden moeten voorzien worden door het
organiserend land en goedgekeurd door de BISFed technische afgevaardigde van elk
toegestaan event.
Uitrusting wordt gecontroleerd voor de start van de competitie door de hoofdscheidsrechter
of zijn afgevaardigden
zullen de controle van de uitrusting leiden
op een tijdstip bepaald
door de technical delegate. Ideaal gebeurt dit 48 uur voor de competitie begint. Te
controleren uitrusting: ballen, rolstoelen, hulpstukken, hoofd-, arm-, mondhulpstukken, ed.
Uitrusting
(o.a. rolstoelen, ballen, rampen, richtmiddelen en alle ander materiaal dat gekeurd
moet worden)
kan te allen tijde gecontroleerd worden gedurende de competitie en wordt
beslist door de hoofdscheidsrechter. Als iets van de uitrusting niet aan de criteria voldoen
gedurende de random of Call Room controle, wordt een verwittiging gegeven aan de speler of
het kamp zoals voorzien in artikel 10.4.
De uitrusting die niet voldoet aan de random of Call
Room controle kan niet gebruikt worden op het speelveld, tenzij de speler het kan herstellen
tot een correcte uitrusting. In het geval van verworpen ballen
zullen deze ballen
afgenomen
worden door het organisatiecomité tot de laatste dag van de competitie. De verwittiging
wordt genoteerd op het scheidsrechtersblad en zal uitgehangen worden bij de ingang van de
callroom.
Als ook maar enige uitrusting niet voldoet bij een tweede random controle, zal de
speler een rode kaart (10.4.2) gegeven worden en is hij gediskwalificeerd voor die wedstrijd.
In de Belgische competitie gebeurt dit één uur voor de aanvang van de wedstrijden.
(BPC commissie 2002.02).
2.1. Bocciaballen
Een set bocciaballen bestaat uit zes rode, zes blauwe en één witte doelbal.
Bocciaballen gebruikt in gehomologeerde wedstrijden moeten voldoen aan de
criteria van het “
BISFed Boccia Committee
”.
2.1.1. Criteria bocciaballen
Gewicht 275 gr +/- 12 gr
Omtrek 270 mm +/- 8 mm
Er zijn
geen commerciële merktekens
vereist. De ballen moeten enkel aan de
vorige criteria voldoen.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
12
2.1.2. Kleur en kwaliteit van de bocciaballen
Ballen moeten een duidelijke kleur rood, blauw of wit hebben en moeten in goede staat zijn
zonder enige zichtbare sporen die erop wijzen dat er met de ballen geknoeid is; zoals
zichtbare snijsporen. Stickers zijn niet toegelaten op de ballen. Ballen waarmee geknoeid is,
zullen niet aanvaard worden.
De hoofdscheidsrechter en in het laatste geval de technische
afgevaardigde maken de finale beslissing.
2.1.3. Het testen van de bal
2.1.3.1. Het wegen van de bal wordt getest op een weegschaal met een accuraatheid tot
0,5 gram.
2.1.3.2. De omtrek van de bal zal getest worden met een niet buigzame plaat met een dikte
van 7–7,5 mm die twee gaten heeft. Eén gat met een diameter van 262 mm (het
kleine gat) en één met een diameter van 278 mm (het grote gat). De testprocedure
zal als volgt zijn:
2.1.3.2.1. Elke bal zal getest worden om na te gaan of hij het kleine gat niet
passeert onder zijn eigen gewicht wanneer de bal op het kleine gat
geplaatst wordt.
2.1.3.2.2. Elke bal zal getest worden om na te gaan of hij het grote gat passeert.
Deze test gebeurt in twee delen:
2.1.3.2.2.1. Elke bal wordt voorzichtig geplaatst op de top van het grote
gat. De bal moet onder zijn eigen gewicht het gat passeren.
2.1.3.2.2.2. Elke bal zal men laten vallen van een hoogte van 0,5 m op
het grote gat. De testplaat wordt dan voorzichtig en traag naar boven
geheven om te controleren of de bal nog het grote gat passeert.
Deze test zal met elke bal 3x gedaan worden, en elke bal moet zeker
twee van de drie keer het gat passeren. Een bal die hier niet aan
voldoet, wordt uitgesloten.
2.1.3.3. De hoofdscheidsrechter mag bijkomende random testen uitvoeren in de Call Room
voor elke wedstrijd betreffende de regels 2.1.3.1 en 2.1.3.2.
2.2. Meetgereedschap
Wordt gebruikt om op het speelveld de afstand te meten tussen de ballen alsook om bij de
materiaalcontrole het materiaal op te meten.
2.3. Scorebord
Dient zodanig geplaatst dat alle aan de betrokken wedstrijd deelnemende spelers dit vanuit
de werpvakken duidelijk kunnen zien.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
13
2.4. Apparatuur voor tijdsregistratie
Bij voorkeur elektronisch.
2.5. Houder voor dode ballen
Alle deelnemende spelers moeten het aantal ballen in de houder duidelijk kunnen zien vanuit
de werpvakken.
2.6. Rood / blauw aanduiding
Mag elke vorm hebben maar zodanig dat de spelers duidelijk kunnen zien welke kleur dient te
spelen.
2.7. Het terrein
2.7.1. De oppervlakte moet vlak en glad zijn,
zoals gepolijst beton, een houten vloer of
natuurlijk – en synthetisch rubber.
De oppervlakte moet proper zijn.
Niets mag gebruikt
worden om het oppervlak van de vloer te wijzigen (bv. poeders of iets dergelijks).
2.7.2. De afmetingen zijn 12.5 m x 6 m (zie referentie Appendix 3 Aanleg Terrein).
2.7.3. Alle lijnen moeten tussen 2 en 5 cm breed zijn en gemakkelijk herkenbaar zijn.
Kleefband wordt gebruikt om de lijnen aan te duiden. Vier tot vijf cm brede kleefband wordt
gebruikt voor de grenslijnen, de werplijn, de V-Lijn en twee cm brede kleefband voor de
binnenlijnen, zoals de lijnen van de werpvakken en het kruis. De afmetingen van het kruis:
25 cm met 2 cm brede plakband.
2.7.4. Het werpveld wordt verdeeld in zes werpvakken.
2.7.5. Het gebied tussen de werplijn en de V-vormige Lijn geeft het gebied aan waar de
doelbal als ongeldig wordt geteld.
2.7.6. Het gecentraliseerde + (= kruis) geeft de vervangende doelbal positie aan.
2.7.7. Alle metingen van de buitenlijnen gebeuren aan de binnenzijde van de betrokken lijnen.
Lijnen die de werpvakken scheiden en van het kruis
worden met een dun potlood gemeten
met de kleefband gelijk verdeeld over de twee kanten van die lijn gemeten. De werplijn zal
geplaatst worden aan de buitenzijde van de 2,50m.
De V-lijn wordt gekleefd langs de niet
geldige kant voor de Jack.
(zie Appendix 3 Aanleg Terrein)
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
14
3. TOELATING OM TE SPELEN
De toelating om te spelen is in detail beschreven in de sectie “
Classification” van de “BISFed
reglementen handleiding
”. De handleiding bevat gedetailleerde classificatieprofielen alsook
de werkwijze voor de classificatie van de spelers, herclassificatie en protestprocedure.
Alle atleten moeten 15 jaar zijn op de 1
e
januari van het jaar waarin ze willen deelnemen
aan een internationaal toernooi. Internationale toernooien omvatten, maar zijn niet
gelimiteerd tot
regionale kampioenschappen
, wereldkampioenschappen ,
andere BISFed
georganiseerde evenementen
en de Paralympics.
4. AFDELINGEN
4.1. Algemeen
Er zijn zeven afdelingen zonder onderscheid van sekse, met name:
Individueel BC 1
Individueel BC 2
Individueel BC 3
Individueel BC 4
Pairs voor spelers van klasse BC 3
Pairs voor spelers van klasse BC 4
Team voor spelers van klasse BC 1 en BC 2
Voor de spelers die niet in voorgaande afdelingen geclassificeerd kunnen worden, is
de klasse BC5 voorzien. Deze klasse heeft een afzonderlijke competitie zonder echter
mogelijkheden op internationaal gebied. (BPC commissie 2002.01).
4.2. Individueel BC1
Wordt gespeeld door atleten geclassificeerd in het BISFed classificatiesysteem als BC1.
Elke speler mag bijgestaan worden door één sportassistent, die plaats neemt achter het
werpvak in de aangeduide ruimte.
De BC1 assistent mag de worp niet voorbereiden door de
stoel te richten, de ballen te rollen zonder dat de atleet dit gevraagd heeft. De assistent mag
geen direct fysiek contact hebben met de atleet tijdens de worp (art. 11.2.8).
De sportassistent mag taken uitvoeren zoals:
·
Het verzetten of stabiliseren van de rolstoel
(als de assistent in de spelersbox
blijft zonder de rolstoel te stabiliseren, wordt dit niet beschouwd als violation);
·
Het aangeven van een bal aan de speler;
·
Het rondrollen van een bal.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
15
4.3. Individueel BC 2
Wordt gespeeld door atleten geclassificeerd in het BISFed classificatiesysteem als BC2.
Het is de spelers niet toegelaten bijstand van een sport assistent te gebruiken
tijdens de
wedstrijd
. Zij mogen de hulp van de scheidsrechter inroepen om bijvoorbeeld een bal op
te rapen,
die per ongeluk is gevallen
, of om het speelveld te betreden en deze enkel in
hun eigen speeltijd.
4.4. Individueel BC3 (spelers met hulpstuk)
Wordt gespeeld door spelers geclassificeerd in het BISFed classificatiesysteem als
BC3.
Elke speler mag worden bijgestaan door een sportassistent, die in het werpvak blijft, maar
met haar/zijn rug naar het speelveld gekeerd zit. De ogen zijn eveneens weggericht van het
speelveld (artikel 11.1.3/
11.2.6
/13.1).
De BC3 sportassistent mag de worp niet
voorbereiden door de stoel of ramp te richten en of de ballen te rollen zonder dat de atleet
dit gevraagd heeft. De BC3 assistent mag niet naar het veld kijken tijdens het richten van de
ramp. De assistent mag geen direct fysiek contact hebben met de atleet tijdens de worp,
inbegrepen helpen met duwen, de rolstoel verplaatsen of de verlengstok helpen goed zetten
(art 11.2.8).
4.5. Individueel BC 4
Wordt gespeeld door spelers geclassificeerd binnen het BISFed classificatiesysteem als BC4
van niet cerebrale oorsprong en BC4 voetspelers. De atleet moet kiezen of hij/zij de
bovenste of onderste ledematen gebruikt om de bal te spelen. De BC4 werpers
mogen geen
assistentie hebben
gedurende de wedstrijd
. Zij mogen de hulp van de scheidsrechter
inroepen om bijvoorbeeld een bal,
die per ongeluk is gevallen
, op te rapen of om het
speelveld te betreden en dit enkel in hun eigen speeltijd.
De BC4 voetspeler zoals
beschreven in het BISFed classificatiesysteem mag geholpen worden door een assistent, die
plaatsneemt op een aangeduide plaats achter en buiten de spelersbox. De BC4 assistent
mag de worp niet voorbereiden door de stoel te richten, de ballen te rollen, zonder dat de
atleet dit gevraagd heeft. De assistent mag geen direct fysiek contact hebben met de atleet
tijdens de worp (art. 11.2.8). De sportassistent mag taken uitvoeren zoals:
·
Het verzetten of stabiliseren van de rolstoel (als de assistent in de spelersbox
blijft zonder de rolstoel te stabiliseren, wordt dit niet beschouwd als een
violation).
·
Het aangeven van de bal aan de speler.
·
Het rondrollen van de bal.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
16
4.6. Boccia per pair BC3
De spelers moeten toegelaten zijn in de individuele klasse BC3. Een pair BC3 moet
een vervanger hebben. Uitzondering kan worden toegestaan door het BISFed, wiens
beslissing finaal is. Een pair BC3 moet minimaal één speler
met een letsel van
cerebrale oorsprong
op het veld plaatsen. Elke speler mag worden bijgestaan door
een sportassistent, zoals beschreven in het reglement voor het individueel spel.
De reglementen van dit onderdeel zijn dezelfde als voor wedstrijden per ploeg,
uitgezonderd dat enkel de werpvakken twee tot en met vijf gebruikt worden in
afwisselende kampvolgorde.
De sportassistent mag geen onmiddellijk fysiek contact
hebben met de speler tijdens de worp, alsook de atleet niet helpen met het duwen
of rechtzetten van de rolwagen en alsook niet met de verlengstok (art 11.2.8).
Voor de Belgische competitie is er geen verplichting om een reservespeler bij een
pair toe te voegen (BPC commissie 2002.02).
4.7. Boccia per pair BC4
De spelers moeten toegelaten zijn in de individuele klasse BC 4. Een pair BC4 moet
een vervanger hebben. Uitzondering kan worden toegestaan door het
BISFed
, wiens
beslissing finaal is. De reglementen van dit onderdeel zijn dezelfde als voor
wedstrijden per ploeg, uitgezonderd dat enkel de werpvakken twee tot en met vijf
gebruikt worden in afwisselende kampvolgorde.
Voor de Belgische competitie is er geen verplichting om een reservespeler bij een
pair toe te voegen (BPC commissie 2002.02).
4.8. Boccia per team
De spelers moeten toegelaten zijn in de individuele klasse BC1 of BC2. Een team moet
minimaal één klasse BC1 speler opstellen. Elk team heeft recht op één sportassistent, die
zich moet houden aan de reglementen die gelden bij de individuele klasse BC1. Elk team
start de wedstrijd met drie spelers op het terrein en kan een of twee reservespelers hebben
(art. 21.10). Wanneer er twee reservespelers zijn, moet het team minimaal twee BC1
spelers hebben.
De sportassistent mag geen direct fysiek contact hebben met de speler
tijdens de worp (art. 11.2.8).
4.9. Coach
Een coach per afdeling heeft toelating om de opwarmingsruimte en de callroom te betreden.
De coach mag alleen het speelveld betreden in team of pair wedstrijden.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
17
4.10. Classificatie
Voor meer detail betreffende classificaties gelieve de
sectie 4 - classificatie en sportregels –
van de eerste editie van de BISFed Boccia Classificatie Regels te raadplegen op de BISFed
website.
5. WEDSTRIJD
5.1. Individuele wedstrijden
Een individuele wedstrijd bestaat uit vier ends, uitgezonderd bij een gelijke stand
(tiebreak). Elke speler mag twee ends beginnen met controle over de doelbal. Elke speler
ontvangt zes gekleurde ballen. Het kamp met de rode ballen gebruikt werpvak drie en deze
met de blauwe ballen gebruikt werpvak vier.
De atleet mag zes rode, zes blauwe en een doelbal meenemen naar de callroom.
5.2. Pair
Een pair wedstrijd bestaat uit vier ends, uitgezonderd bij een gelijke stand (tiebreak). Elke
speler begint één spel. Het werpen van de witte doelbal wordt gestart in numerieke volgorde
van de werpvakken (van twee naar vijf). Elke speler ontvangt drie ballen. Het kamp met de
rode ballen gebruikt werpvakken twee en vier. Het kamp met de blauwe ballen gebruikt de
werpvakken drie en vijf.
5.2.1. Aantal ballen per pair:
Maximum drie gekleurde ballen per speler en één doelbal per pair. Alle andere ballen van
de set(s) en de ballen gebruikt door de vervangers moeten in een vooraf afgesproken
plaats gelegd worden.
5.2.2. Callroom
Elke atleet van een pair mag drie rode, drie blauwe ballen en één doelbal per pair
meenemen naar de callroom.
5.3. Team
Een team wedstrijd bestaat uit zes ends, uitgezonderd bij een gelijke stand (tiebreak). Elke
speler begint één spel. Het werpen van de witte doelbal wordt gestart in numerieke volgorde
van de werpvakken (van 1 naar 6). Elke speler krijgt twee ballen. Het kamp met de rode
ballen gebruikt werpvakken 1, 3 en 5. Het kamp met de blauwe ballen gebruikt de
werpvakken 2, 4 en 6.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
18
5.3.1. Aantal ballen per team:
Maximum twee gekleurde per speler en één doelbal per team. Alle andere ballen van de
set(s) en de ballen gebruikt door de vervangers moeten in een vooraf afgesproken plaats
gelegd worden.
5.3.2. Callroom
Elke atleet van een team (eveneens vervangers) mag twee rode, twee blauwe ballen en één
doelbal per team meenemen naar de callroom.
6. HET SPEL
Het formele gedeelte van de voorbereiding van een wedstrijd begint in de callroom. De
wedstrijd begint met de overhandiging van de doelbal aan een speler om het eerste end te
starten.
6.1. Starttijd
Beide kampen krijgen een startuur. De spelers (artikel 20), zoals bepaald per afdeling, moeten
15
of 20 minuten
vooraf aanwezig zijn in de callroom of zoals besloten werd door het
organisatiecomité. De officiële klok moet zich
aan de ingang
van de callroom bevinden en
duidelijk herkenbaar zijn. Op het afgesproken tijdstip zullen de deuren van de callroom
afgesloten worden. Er mogen dan geen personen of materialen de callroom binnenkomen. Een
speler of kamp, die hun eigen set ballen meebrengt moet deze gebruiken tijdens de
wedstrijd. (Uitzonderingen kunnen worden toegestaan door de hoofdscheidsrechter of de
technisch afgevaardigde). Een kamp dat niet tijdig aanwezig is,
verbeurt de wedstrijd met
een score van 6-0 of die overeenkomt met de score van de match met het hoogste punten
verschil van die poule of serie met onmiddellijke uitschakeling. Als beide partijen niet
aanwezig zijn in de callroom, is er een forfait voor beide partijen en krijgt elke partij een
forfait tegen met 6-0 of het hoogste punten verschil in die poule of serie met onmiddellijke
uitschakeling. De score zal genoteerd worden voor elk kamp als “forfait met 0- ( ? )“. In de
situatie waar beide partijen forfait geven tijdens een ronde met onmiddellijke uitschakeling,
zal de hoofdscheidsrechter en de technisch afgevaardigde de gepaste actie ondernemen.
6.2. Bocciaballen
6.2.1. Elke speler
mag
zijn eigen bocciaballen gebruiken. Tijdens een individueel spel
mag
elke speler zijn doelbal gebruiken. Tijdens pair of team wedstrijden
mag
elk kamp
slechts
één
doelbal gebruiken.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
19
6.2.2. De organisator van elke kompetitie moet sets goedgekeurde bocciaballen
voorzien.(artikel 2.01) Indien mogelijk twee per terrein.
6.2.3. Elk kamp
is het toegestaan
voor de start van de wedstrijd de bocciaballen en de
doelbal van de tegenstander te controleren (voor en na de toss).
6.3. Toss
De scheidsrechter zal door toss het winnende kamp laten kiezen voor de rode of
blauwe ballen.
6.4. Opwarmingsballen
De spelers nemen plaats in de hen aangewezen werpvakken. Een kamp mag
opwarmingsballen werpen
, inclusief de doelbal
, op aangeven van de scheidsrechter.
Een kamp mag als opwarming tot
zeven
ballen werpen tijdens de twee voorziene
minuten. Vervangers werpen op geen enkel ogenblik opwarmingsballen.
6.5. Werpen van de doelbal
6.5.1. Het kamp met de rode ballen start steeds het eerste end.
6.5.2. De scheidsrechter geeft de doelbal aan de betreffende speler en geeft mondeling
signaal om het end te starten: “The jack please”.
6.5.3. De speler moet de doelbal in de geldige zone van het speelveld werpen.
6.6. Ongeldige doelbal
6.6.1. De doelbal is ongeldig indien:
·
Eens gespeeld hij in de ruimte komt die niet geldig is voor de Jack.
·
Deze buiten gegooid wordt.
·
De speler een overtreding begaat tijdens het werpen van de doelbal.
6.6.2. Indien de doelbal ongeldig geworpen wordt, dan zal de doelbal naar de speler gaan,
die de doelbal voor het volgende end zou krijgen. Indien de doelbal ongeldig geworpen
wordt in het laatste end, dan gaat de doelbal naar de speler die de doelbal geworpen heeft
in het eerste end. De doelbal zal verder in volgorde doorgegeven worden totdat hij geldig in
het speelveld geworpen wordt.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
20
Wanneer bij de start van een end de doelbal keer op keer ongeldig gespeeld wordt, gaat de
witte bal steeds naar de volgende speler. Wij beperken dit tot driemaal per speler / kamp,
dan gaat de bal naar het kruis.
6.6.3. In het volgende end zal de doelbal geworpen worden door de speler, die in het normale
verloop van de match, de doelbal zou moeten werpen.
6.7. Het werpen van de eerste bal in het speelveld
6.7.1. De speler die de doelbal heeft geworpen, werpt eveneens de eerste gekleurde bal.
6.7.2. Indien de bal buiten geworpen wordt of verwijderd wordt ten gevolge van een
overtreding zal hetzelfde kamp verder spelen tot dat een bal in de geldige zone is geworpen
of tot dat alle ballen geworpen zijn.
Bij pair of team wedstrijden beslist de kapitein van het werpende kamp vanaf de tweede
bal, welke speler zal werpen.
6.8. Het werpen van de eerste bal door de tegenpartij
6.8.1. Het andere kamp werpt dan.
6.8.2. Indien de bal buiten geworpen wordt of verwijderd wordt ten gevolge van een
overtreding zal hetzelfde kamp verder spelen tot dat een bal in de geldige zone is geworpen
of tot dat alle ballen geworpen zijn.
Bij pair of team wedstrijden beslist de kapitein van het werpende kamp welke speler zal
werpen.
6.9. Het werpen van de resterende ballen
6.9.1. Het kamp dat niet dichter bij de doelbal ligt, dient verder te werpen tenzij al hun ballen
gespeeld zijn. Dan gaat het andere kamp verder.
6.9.2. Als een speler beslist de resterende ballen niet te werpen, mag hij de scheidsrechter
er attent op maken dat hij dat end stopt met ballen te werpen. De resterende ballen zullen
als “dode ballen “ verklaard worden.
6.10. Einde van het end
6.10.1. Na het werpen van alle ballen, de toegekende strafballen inbegrepen, zal de
scheidsrechter
verbaal de score en daarna het einde van het end aankondigen
(BC3
sportassistenten mogen zich dan naar het veld omdraaien om te kijken)
(art. 7).
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
21
6.10.2. Sportassistenten mogen op het veld komen wanneer de scheidrechter het
aangeeft.
6.11. Voorbereiding van het volgende end
Spelers, hun sportassistenten of de officiëlen, verzamelen de ballen voor het begin van het
volgende end. Het volgende end kan dan beginnen (artikel 6.5.2.).
6.12. Het werpen van de ballen
6.12.1. Noch de doelbal, noch een gekleurde bal mag geworpen worden voor de
scheidsrechter het startsignaal heeft gegeven of de kleur heeft aangeduid die verder moet
spelen.
6.12.2. Bij het loslaten van de bocciabal, mag de speler, zijn sport assistent, de rolstoel of
het materiaal dat in het werpvak gebracht werd, noch de lijnen, noch een deel van het
terrein, dat niet tot het werpvak van de speler behoort, raken.
6.12.3. Bij het loslaten van de bal, moet de speler met minstens één bil contact hebben met
de zitting van de rolstoel.
6.12.4. Bij het loslaten van de bal, mag de bal geen enkel deel van het terrein raken dat
buiten het werpvak van de speler gelegen is.
Als een bal geworpen wordt en deze botst op de speler die werpt, op de tegenstrever of op
de uitrusting wordt deze beschouwd als gespeeld.
Als een bal uit zichzelf wegrolt zonder door iets te zijn aangeraakt blijft de bal op deze
nieuwe positie op het spelveld.
6.12.5. Een bal, nadat hij geworpen is, getrapt, of het einde van de ramp verlaat, mag over
de zijde van de atleet zijn box rollen (zowel in de lucht als op de vloer) en door de box van
de tegenstander, alvorens de werplijn te kruisen in het speelveld.
6.13. Ballen buiten het speelveld
6.13.1. Elke boccia bal, zal: "OUT" worden gegeven, indien hij de grenslijnen raakt of
overschrijdt.
Als de bal (doelbal of kleurbal) de lijn raakt en een andere bal draagt, zal de
bal op de lijn voorzichtig verwijderd worden. Als de bal die erop lag valt en de lijn raakt, zal
deze bal ook als “ out “ beschouwd worden. Elke bal zal behandeld worden als in 6.13.4 of
6.14.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
22
6.13.2. Een bal die de grenslijnen raakt of overschrijdt en dan in het speelveld terugkeert
zal eveneens "OUT" worden gegeven.
6.13.3. Een geworpen bal die niet in het speelveld belandt, wordt als buiten beschouwd met
uitzondering van de situatie voorzien in artikel 6.17.
6.13.4. Elke
gekleurde
bal die buiten het speelveld wordt geworpen
of gestoten
, is dood en
zal in de houder voor de dode ballen gelegd worden. De scheidsrechter heeft hier steeds het
laatste woord.
6.14. Doelbal buiten het speelveld
6.14.1. Als de doelbal tijdens het end, buiten wordt gestoten,
of in een niet toegelaten zone
voor de doelbal
tijdens de wedstrijd , zal de doelbal op het kruis gelegd worden.
6.14.2. Indien deze plaats niet mogelijk is omdat er al een bal op het kruis ligt, wordt de
doelbal zo dicht mogelijk voor het kruis gelegd op gelijke afstand van de zijlijnen. (“Voor het
kruis” verwijst naar het gebied tussen de werplijn en het kruis.)
6.14.3. Als de doelbal werd geplaatst, zal volgens artikel 6.9.1 bepaald worden welk kamp
dient verder te werpen.
6.14.4. Indien er geen gekleurde ballen meer in het speelveld liggen nadat de doelbal op het
kruis geplaatst werd, zal het kamp werpen, dat de doelbal buiten gespeeld heeft. (art 6.15)
6.15. Ballen op gelijke afstand
Als twee of meer ballen van verschillende kleur op dezelfde afstand van de doelbal liggen,
(zelfs als de score hoger is dan 1-1 voor 1 van de partijen)
en er geen andere ballen dichter
liggen, zal het kamp dat de laatste bal geworpen heeft opnieuw werpen. Het kamp, dat
werpt, zal vanaf dan afwisselen tot dat de situatie (ballen op gelijke afstand) gewijzigd is of
één kamp al zijn ballen heeft geworpen of tot de toegemeten speeltijd opgebruikt werd. Het
spel zal dan normaal verder verlopen.
6.16. Gelijktijdig geworpen ballen
Als meer dan één bal gelijktijdig wordt geworpen, door hetzelfde kamp dat aan de beurt is,
zullen beide ballen geacht worden als gespeeld en op het veld blijven liggen. Als de
scheidsrechter echter van oordeel is dat hier de intentie is om voordeel te halen wegens een
gebrek aan tijd dan moeten beide ballen weggenomen worden.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
23
6.17. Gevallen bal
Als een speler, per ongeluk, de bocciabal laat vallen,
is het de atleet zijn verantwoordelijkheid
om de scheidsrechter te vragen om de bal te herspelen.
Het is aan de scheidsrechter te
bepalen of de bal gevallen is door bijvoorbeeld een onvrijwillige beweging, of dat het een
bewuste poging was om de bal te gooien of te lanceren.
Er bestaat geen limiet op het aantal herkansingen onder deze omstandigheden en de
scheidsrechter is de enige die oordeelt. De tijd wordt niet gestopt.
6.18. Fout van de scheidsrechter
Als, door een fout van de scheidsrechter, het verkeerde kamp zijn / haar bal(len) werpt en
geen andere ballen verstoort, zullen deze ballen aan de speler teruggegeven worden. De tijd
moet terug aangepast worden.
Indien echter al andere ballen verstoord werden, wordt dit spel als verstoord beschouwd
(artikel 12).
6.19. Vervanging
Bij een pair BC3 of BC4 wedstrijd wordt het toegelaten aan elk kamp om één vervanging
door te voeren (artikel 4.6/ 4.7 ). In een teamwedstrijd zijn er voor ieder kamp twee
vervangingen toegelaten. De vervanging moet gebeuren tussen twee ends door en dient aan
de scheidsrechter medegedeeld. De vervanging mag de wedstrijd niet vertragen. Eens een
speler vervangen werd, kan hij niet terug opgesteld worden tijdens dezelfde wedstrijd
(artikel 4.08).
6.20. Plaats van vervangers en coach
Coach en vervangers moeten op het einde van het terrein plaatsnemen in een duidelijk
geïdentificeerd gebied. Dit gebied wordt bepaald door het organiserend comité en hangt af
van de totale lay-out van de terreinen.
7. SCORE
7.1. Het bepalen van de score wordt uitgevoerd door de scheidsrechter nadat alle ballen
geworpen werden door beide kampen met, indien van toepassing, strafballen
inbegrepen.
7.2. Elke bal dichter gelegen bij de doelbal dan de dichtstbijzijnde bal van de tegenpartij,
zal één punt scoren.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
24
7.3. Als twee of meer ballen van verschillende kleur op gelijke afstand van de doelbal liggen,
en geen andere bal dichter, dan zal elke bal één punt scoren.
7.4. Bij het einde van elk end dient de scheidsrechter zich te vergewissen dat de score op
het scoreblad en op het scorebord correct genoteerd werd. Spelers/kapiteins moeten
controleren dat de scores juist genoteerd worden.
7.5. Op het einde van de wedstrijd worden de punten van de verschillende ends samen
geteld en het kamp met de meeste punten wordt de winnaar.
7.6. De scheidsrechter mag de kapiteins (of de spelers bij individueel spel) op het speelveld
roepen bij de meting of wanneer de beslissing moeilijk is.
7.7. Bij gelijke puntenstand zal een "tiebreak" gespeeld worden. Tijdens een poulewedstrijd
zullen de punten gescoord in een "tiebreak" enkel gebruikt worden om uit te maken wie de
winnaar is.
8. TIEBREAK
8.1. Een "tiebreak" houdt een extra end in.
8.2. De spelers blijven in hun originele werpvakken.
8.3. Bij een tiebreak kiest de winnaar van de toss wie eerst moet spelen.
De toss bepaalt het
begin van het end en neemt plaats zodra beide kampen klaar zijn.
De Jack van het kamp dat
eerst speelt zal gebruikt worden.
8.4. De doelbal wordt op het kruis gelegd.
8.5. De “tiebreak” zal verder gespeeld worden zoals een normaal end.
8.6. Als er een situatie besproken in artikel
7.7
voorkomt en iedere kamp heeft hetzelfde
aantal punten aan het einde van het end, zal de score worden genoteerd en zal een
volgend end gespeeld worden. De tegenpartij zal deze keer het end starten. Deze
procedure, met afwisseling van de eerste worp tussen de kampen, zal verder gaan totdat
er een winnaar gekend is.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
25
8.7.
Voor, tijdens of na de toss, mag de BC3 assistent niet naar het speelveld kijken
tijdens het richten van de ramp. Indien dit voorvalt , zal de scheidsrechter de speler laten
werpen, en dan de violation geven (twee strafballen) (11.1.2 / 11.2.6).
8.8.
Wanneer er een bijkomende tie-break gespeeld moet worden om de uiteindelijke positie
te bepalen in een poule, dan zal de scheidsrechter:
·
Tossen om te bepalen wie er met rood of blauw speelt.
·
De doelbal van de speler / ploeg die begint op het kruis leggen.
·
Het end wordt gespeeld als een normaal end.
·
Als het end eindigt op een gelijke score, wordt deze score genoteerd op het
scorepapier en een tweede tie-break wordt gespeeld. Deze keer begint de andere
speler/ploeg het end met hun doelbal op het kruis.
·
Deze procedure gaat verder , met de eerste worp afwisselend tussen de speler /
ploeg , tot er een winnaar is.
9. BETREDEN VAN HET SPEELVELD
9.1.
Vanaf de scheidsrechter getoond heeft welke zijde moet spelen, mogen de atleten
van die ploeg vrij het speelveld betreden.
9.2. Spelers kunnen nooit naar een ander werpvak gaan om hun volgende worp voor te
bereiden of hun hulpstuk te richten. Als dit gebeurt, zal de scheidsrechter de speler vragen
zich terug in het werpvak te plaatsen vooraleer het hulpstuk te richten.
9.3. Als een speler hulp nodig heeft voor op het speelveld te komen mag hij de assistentie
vragen van de scheidrechter of lijnrechter.
9.4.
Wanneer in pair of team wedstrijden een speler een bal werpt terwijl hun medespeler
nog terug aan het gaan is naar zijn box, zal de scheidsrechter vragen de bal pas te
werpen als de medespeler terug in zijn box is (een gespeelde bal wordt al gespeeld
beschouwd). Als deze situatie zich herhaalt, zal de scheidsrechter een verwittiging geven.
9.5.
Routineacties voor of na het werpen, trappen of rollen zijn toegelaten zonder het
specifiek te vragen aan de assistent.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
26
10. STRAFFEN
10.1. Algemeen
In geval van een overtreding zijn er drie vormen van bestraffing:
·
Strafballen
·
verwijderen van de bal
·
verwittiging &diskwalificatie
10.2. Strafballen
10.2.1. Bij een overtreding bestraft met strafballen worden aan het andere kamp steeds
twee strafballen toegekend, die op het einde van het end gespeeld worden.
De
tijdslimiet voor strafballen is twee minuten voor elke violation (dus twee ballen) in
elke divisie. De klok zal teruggezet worden op twee minuten nadat de resterende
tijd genoteerd is op het scoreblad. De klok zal lopen zoals in een gewoon end, nl.
stoppen als de bal stopt of buiten rolt en opnieuw starten op het signaal van de
scheidsrechter.
10.2.2. In eerste instantie zullen de dode ballen van het bevoorrechte kamp als strafballen
gebruikt worden. Als er onvoldoende dode ballen aanwezig zijn, zullen ballen van
het bevoorrechte kamp gebruikt worden, die het verst verwijderd liggen van de
doelbal.
10.2.3. Als er meer dan één bal geselecteerd kan worden als strafbal, dan zal het kamp
kiezen welke bal zal gebruikt worden.
10.2.4. Als er toch scorende ballen moeten gebruikt worden als strafballen, moet de
scheidsrechter de score noteren alvorens de scorende ballen te verwijderen.
Wanneer de strafballen geworpen zijn, zullen indien van toepassing de extra
punten bij de score worden geteld.
Als, tijdens het werpen van de strafballen, een speler de positie van de ballen
wijzigt zodat een bal van de tegenpartij dichter belandt bij de doelbal dan zal de
scheidsrechter de score bepalen vanuit deze nieuwe positie.
10.2.5. Als er meer dan één overtreding voorkomt in de loop van een end door één kamp,
zullen de twee strafballen voor elke overtreding afzonderlijk worden geworpen.
Daarom zullen twee strafballen worden genomen (voor de eerste overtreding) en
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
27
worden geworpen, om dan twee strafballen te nemen (voor de tweede overtreding)
en nogmaals te werpen, en zo verder.
10.2.6. Overtredingen door beide kampen begaan, heffen elkaar op. Als tijdens een end
het rode kamp twee overtredingen heeft begaan en het blauwe kamp slechts één,
zal enkel het blauwe kamp twee strafballen krijgen voor slechts één overtreding.
10.2.7 Als er overtredingen begaan worden, welke bestraft worden met het toekennen van
strafballen, tijdens het werpen van strafballen, zal de scheidsrechter als volgt en in
deze volgorde handelen:
10.2.7.1 Een stel strafballen terugnemen van het kamp dat de overtreding
beging, indien ze meer dan twee stellen strafballen toegekend kregen.
10.2.7.2 Strafballen toekennen aan de tegenpartij. Dit in deze volgorde.
10.3. Verwijdering
10.3.1. De straf bestaat in het verwijderen van de bal, die tijdens de overtreding geworpen
werd. De bal wordt in de dode bal container geplaatst.
10.3.2 Balverwijdering kan enkel geschieden bij een overtreding tijdens het werpen van
een bal.
10.3.3. Bij een overtreding die leidt tot balverwijdering, zal de scheidsrechter steeds
trachten de bal te stoppen, alvorens deze een of meer andere bocciaballen verlegt.
10.3.4. Als de scheidsrechter er niet in slaagt de bal te stoppen, alvorens deze een of meer
andere bocciaballen raakt, wordt dit een verstoord spel (artikel 12.).
10.3.5. Een overtreding, met verwijdering van de bal, moet zich voorgedaan hebben op het
ogenblik wanneer de bal losgelaten werd.
10.4. Verwittiging en diskwalificatie
10.4.1. Een waarschuwing aan een speler wordt door de scheidsrechter genoteerd op het
scoreblad. Een gele kaart wordt getoond.
10.4.2. Bij een tweede waarschuwing wordt de speler gediskwalificeerd.(artikel 10.04.06)
Een gele en dan een rode kaart worden getoond. Het feit wordt genoteerd op het
scoreblad.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
28
10.4.3. Indien een speler gediskwalificeerd wordt voor onsportief gedrag, toont de
scheidsrechter een rode kaart en het feit wordt genoteerd op het scoreblad.
10.4.4. Indien een speler gediskwalificeerd wordt tijdens een individuele wedstrijd of
tijdens een pair wedstrijd, verbeurt dit kamp de wedstrijd. (artikel 10.04.08).
10.4.5. Indien een speler gediskwalificeerd wordt tijdens een team wedstrijd zal de
wedstrijd verder gespeeld worden door de resterende spelers.
De niet gespeelde
ballen van de gediskwalificeerde speler
zullen in de houder voor dode ballen gelegd
worden. In elk volgend end speelt dit kamp met vier ballen. Indien de kapitein
gediskwalificeerd wordt, zal een ander lid van het team zijn taak overnemen.
Indien een tweede speler van het team gediskwalificeerd wordt, verbeurt
dit kamp de wedstrijd. (artikel 10.04.08)
10.4.6. Een gediskwalificeerde speler mag terug deelnemen aan volgende wedstrijden.
10.4.7 Maar als een speler gediskwalificeerd wordt voor onsportief gedrag zal een
panel bestaande uit de head referee (hoofdscheidsrechter) en twee
internationale scheidsrechters (die niet betrokken zijn in de wedstrijd of van
hetzelfde land als de speler) beslissen of de speler nog kan opgesteld worden
in volgende wedstrijden. (artikel 10.04.09)
10.4.8 Indien een kamp een wedstrijd verbeurt, zal de tegenstrever de wedstrijd
winnen
een score gelijk aan 6-0 of het hoogste punten verschil in die
poule of serie met onmiddellijke uitschakeling . De gediskwalificeerde
ploeg krijgt nul punten. Als beide kampen gediskwalificeerd zijn, krijgen
ze beide een forfait en de score van 6-0 of het hoogste verschil in punten
in die poule of serie met onmiddellijke uitschakeling. Bij beide kampen zal
genoteerd worden “ forfait met 0 – (?) “
10.4.7 In geval van herhaaldelijke diskwalificatie zal het organiserend comité samen met
de Technical Delegate
en de hoofdscheidsrechter een gepaste sanctie overwegen
.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
29
11. OVERTREDINGEN
11.1. Volgende acties leiden tot een overtreding met toekenning van twee
strafballen (artikel 10.02.):
11.1.1.
Een atleet
verlaat het werpvak
tijdens de tijd van de tegenstander.
11.1.2. De sportassistent van een BC3 speler kijkt naar het speelveld kijkt tijdens het end.
11.1.3. Indien er volgens de scheidsrechter een ongepaste communicatie ontstaat tussen
de spelers, sport assistent en / of coaches. (artikel 13.01)
Gsm-toestellen dienen afgezet te worden voor de wedstrijd. Indien er een gsm van
een speler afgaat tijdens een wedstrijd zal dit als ongepaste communicatie
beoordeeld worden en bestraft met twee strafballen.
11.1.4. Een speler maakt een voorbereiding voor een volgende worp zoals het richten van
de rolstoel en / of het hulpstuk, het rondrollen van een bal gedurende de tijd van
de tegenpartij. (
Dit houdt ook in wanneer de tegenstander zich aan het
klaarmaken is om de bal te werpen
). (Als een speler al een bal heeft opgeraapt en
deze in zijn hand of schoot houdt, wordt dit aanvaard
m.a.w. rood neemt de bal
vooraleer de scheidsrechter blauw toont om te spelen en houdt hem in de hand of
de schoot, dan is dit toegestaan. Als de scheidsrechter blauw toont en rood neemt
dan een bal, is het niet toegestaan). Als de atleet de bal werpt zal deze verwijderd
worden door de scheidsrechter.
Als een speler zich duidelijk van kleur vergist heeft en de bal werpt als zou het
zijn/haar beurt zijn, treedt artikel 11.4.2 in werking.
11.1.5. De sport assistent verplaatst de rolstoel, het hulpstuk of rolt een bal rond zonder
dat de speler het vraagt.
Coach, spelers, sportassistenten worden aangeraden de scheidsrechter voor de
start van de wedstrijd in te lichten over handelingen die de sport assistent
automatisch uitvoert en hoe communicatie geschiedt.
11.2. Volgende acties leiden tot een overtreding met toekenning van
strafballen en verwijdering van de geworpen bal (artikel 10.02. &
10.03.):
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
30
11.2.1. Het loslaten van een bocciabal, terwijl de assistent, de speler of iets van zijn
materiaal
of kledij
zijn materiaal een lijn raakt of een deel van het terreinoppervlak
dat geen deel uitmaakt van het werpvak van de speler
(artikel 6.12.2).
Voor BC3
spelers geldt dit zolang de bal nog in het hulpstuk rolt.
Als een speler wenst eender welk item ( flesjes , jas , pins , vlag , … ) of
sportequipement (hoofdspriet , ramp of rampuitbreiding … ) gedurende een end te
gebruiken, moet dit voorwerp in de box zijn van de atleet voor het begin van dat
end. Als een voorwerp uit de box verwijderd wordt gedurende het end, zal de
scheidsrechter oordelen volgens de regels 11.2.1./15.5.;
11.2.2. Verzaken het hulpstuk links – rechts te bewegen om de horizontale baan van de
vorige worp duidelijk te breken;
11.2.3. Het loslaten van een bal terwijl het hulpstuk de werplijn overschrijdt;
11.2.4 Het loslaten van een bal zonder tenminste met één bil contact te hebben met (de
zitting van) de rolstoel;
11.2.5 Het loslaten van een bal terwijl de bal een deel van het terrein raakt buiten het
werpvak van de speler;
11.2.6 Het loslaten van een bal terwijl een BC3 sport assistent naar het speelveld kijkt;
11.2.7. Het loslaten van een bal als de zithoogte hoger is dan 66 cm (art 17.1);
11.2.8. Wanneer de assistent van de BC1 , BC3 of BC4 voetspeler direct fysiek contact heeft
met de atleet zijn hoofd, mond of armverlengstuk gedurende het werpen of duwen
van de bal, inclusief de speler helpen werpen of duwen door de rolstoel te duwen.
Spelers mogen de mechanische kracht van hun rolstoel (mechanisch of manueel)
niet gebruiken om een bal te werpen (te duwen).
Als de assistent van de BC1 , BC3 of BC4 voetspeler gewoon de speler toevallig
aanraakt en dit heeft geen invloed op de worp dan zal de scheidsrechter geen
violation geven.
11.3. Volgende acties leiden tot een overtreding met toekenning van strafballen en
een verwittiging (artikel 10.02. / 10.04):
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
31
11.3.1. Elke opzettelijke storing van een andere speler op zo een manier dat dit deze
speler zijn/haar concentratie en/of werphandeling beïnvloedt;
11.3.2. Het opzettelijk veroorzaken van een verstoord spel.
11.4. Volgende acties leiden tot de verwijdering van de geworpen bal (artikel
10.03.):
11.4.1. Het werpen van een bal vooraleer de scheidsrechter heeft aangeduid welke kleur
moet spelen. Indien het de doelbal is, wordt deze als ongeldig beschouwd;
11.4.2. Het werpen van een bal wanneer het andere kamp aan de beurt is, behalve indien
de scheidsrechter een fout maakte;
11.4.3. Als de bal stopt in een hulpstuk nadat hij is losgelaten, wordt deze bal verwijderd;
11.4.4. Als een BC3 sport assistent de bal stopt voor gelijk welke reden wordt deze bal
verwijderd;
11.4.5. Als de BC3 speler niet de laatste persoon is die fysiek contact heeft met de bal dan
wordt deze bal verwijderd
(artikel 15.03);
11.4.6 Als een sport assistent en de speler gelijktijdig de bal loslaten;
11.4.7 Als een gekleurde bal geworpen wordt voor de doelbal dan wordt deze gekleurde
bal verwijderd (artikel 11.4.1);
11.4.8 Als een speler/ploeg de bal niet heeft losgelaten wanneer de tijdslimiet verstreken
is ( art. 14.5 ).
11.5. Volgende acties leiden tot een verwittiging – gele kaart(artikel 10.4.):
11.5.1. Het onredelijk vertragen van de wedstrijd;
11.5.2. Een speler die de beslissing van de scheidsrechter niet aanvaardt en/of ongewenst
gedrag vertoont ten opzichte van de tegenstrever of de wedstrijdmedewerkers;
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
32
11.5.3. Als één of verschillende ballen niet voldoen aan de criteria gedurende
een
callroom
-
of random controle ( art. 2 en 20.12.3 ).
Deze verwittiging geldt
niet als een verwittiging “op het veld“;
11.5.4.
Meer ballen dan toegelaten naar de callroom brengen (art. 5.1 / 5.2 / 5.3 /
20.6 ). Deze verwittiging geldt niet als een verwittiging “op het veld“;
11.5.5.
In een team of pair wordt de verwittiging gegeven aan de speler die meer
ballen dan toegelaten meebrengt. Als er niet kan uitgemaakt worden wie
de speler is, wordt de verwittiging gegeven aan de kapitein. Deze
verwittiging geldt niet als een verwittiging “op het veld“;
11.5.6.
Wanneer een speler / assistent / coach het veld verlaat gedurende de wedstrijd
zonder de toelating van de scheidsrechter, zelfs als het tussen de ends of tijdens
de time-out is (bv. het veld verlaten om naar het toilet te gaan ). Dan kan hij niet
terugkeren naar de wedstrijd;
11.5.7.
Een speler / assistent of coach , die drie gele kaarten krijgt gedurende hetzelfde
toernooi of vijf in hetzelfde jaar, zal een wedstrijd geschorst worden. De straf geldt
alleen in hetzelfde jaar;
11.5.8. Meer dan het toegelaten personeel meebrengen naar de Call Room of
opwarmruimte zal leiden tot een gele kaart voor de speler of de kapitein in het
geval van een team of pair wedstrijd;
11.5.9. Een tweede gele kaart in de Call Room of opwarm ruimte gedurende het zelfde
toernooi wordt bestraft met een rode kaart.
11.6. Volgende acties leiden tot een diskwalificatie – rode kaart(artikel 10.04.):
11.6.1. Wanneer een speler /
assistent
een weinig sportief gedrag betoond tegenover de
scheidsrechter of de speler(s) van het andere kamp leidt dit tot het tonen van een
rode kaart en onmiddellijke diskwalificatie (
artikel 10.4.3
).
11.6.2.
Als het materiaal een tweede maal bij een callroom- of random controle niet
voldoet aan de criteria ( art 2 / 20.12.4 ).
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
33
11.6.3.
Een rode kaart betekent altijd schorsing voor minstens één wedstrijd. Als het
voorvalt in een finale, of wanneer het de laatste wedstrijd van een speler / kamp is
tijdens een toernooi , dan zal de schorsing plaatsvinden tijdens het volgende
toernooi, indien het in hetzelfde jaar plaatsvindt.
12. VERSTOORD END
12.1. Als de scheidsrechter per ongeluk de boccia ballen verstoort tijdens een end, zal hij/zij,
in samenspraak met zijn / haar lijnrechter, naar best vermogen de verstoorde ballen terug
op hun vorige plaatsen leggen. (De scheidsrechter zal steeds de bestaande score
respecteren, zelfs wanneer de ballen niet op exact dezelfde plaats kunnen terug gelegd
worden) Indien de scheidsrechter oordeelt dat dit niet mogelijk is, zal het end herstart
worden. De uiteindelijke beslissing ligt steeds bij de scheidsrechter.
12.2. Indien een end verstoord wordt door de fout van een der kampen zal de
scheidsrechter dezelfde actie nemen als onder artikel 12.01, maar hij kan overleg plegen
met het benadeelde kamp.
12.3. Als een verstoord spel wordt veroorzaakt en er werden al strafballen toegekend,
worden deze strafballen gespeeld bij het beëindigen van het herspeelde end. Indien het
kamp, dat het verstoord spel veroorzaakte, strafballen had toegewezen gekregen, mogen
zij deze strafballen niet werpen.
12.4. Voor de Paralympische Spelen moet de organiserende commissie een televisiecamera
van bovenuit voorzien, zodat in het geval van een betwist end, de hoofdscheidsrechter een
snelle beslissing kan maken of een end verstoord is en welke actie er moet genomen
worden om zo het verloop van het spel niet te vertragen.
13. WOORDENWISSELINGEN
13.1. Tijdens een end mag er geen woordenwisseling zijn tussen speler, sport assistent,
coach en vervangers.
De enige uitzondering is wanneer een speler verzoekt aan zijn / haar assistent om bepaalde
handelingen uit te voeren zoals:
·
wijzigen van de positie van de rolstoel
·
bewegen van het hulpstuk
·
een bal rondrollen
·
de bal door te geven aan de speler
Sommige routineacties zijn toegelaten zonder een specifieke vraag aan de assistent.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
34
·
Coaches mogen een speler feliciteren of aanmoedigen na de worp of tussen de
ends.
·
Communicatie tussen de coaches , de vervangspelers en hun BC3 helpers mag op
een manier dat de spelers hen niet horen. Als de scheidsrechter van oordeel is dat
de spelers hen kunnen horen, zal de scheidsrechter dit als ongepaste communicatie
beschouwen en twee strafballen geven ( art. 11.1.3 ).
·
Tijdens een end, wanneer geen van beide kampen aangeduid is te spelen (bv.
tijdens het meten door de scheidsrechter ) mogen spelers van beide kampen ook
stil praten , maar moeten stoppen zodra de tegenstander aangeduid is om te
spelen.
13.2. In wedstrijden per pair of team mogen de spelers geen woordenwisseling hebben
tenzij de scheidsrechter heeft aangeduid dat het hun beurt is om te spelen.
13.3.
Een atleet mag zijn / haar partners assistent geen instructies geven. Elke speler moet
rechtstreeks tegen zijn assistent spreken.
13.4. Tussen de ends, mag er communicatie zijn tussen de spelers onderling, hun
sportassistent en hun coach. Dit moet echter stoppen zodra de scheidsrechter klaar is om
het volgende end te beginnen. De scheidsrechter zal het spel niet vertragen om lange
discussies toe te laten. Een kapitein / speler mag zijn / haar werpvak niet verlaten, tussen
de ends, tenzij het om een vervanging gaat, een time-out of met de toelating van de
scheidsrechter (artikel 6.19 / 13.5).
13.5. Eén time-out wordt toegestaan per team / pair per wedstrijd. Deze kan
gevraagd worden door zowel de trainer als de ploegkapitein, tussen de ends. Een
time-out duurt twee minuten. Tijdens een time-out mogen de spelers hun werpvak
verlaten, doch moeten nadien in hun oorspronkelijk werpvak terugkeren. Als beide
kampen terug in hun werpvak staan wordt de time-out als beëindigd beschouwd.
Spelers mogen het terrein niet verlaten tijdens een time-out. Als zij toch het terrein
verlaten zullen zij een verwittiging (gele kaart) krijgen, die op het scoreblad
genoteerd wordt. (
artikel 11.5.6
)
13.6. Een speler mag een andere speler verzoeken zich te verplaatsen indien hij / zij
zodanig is geplaatst dat deze het werpen bemoeilijkt. Hij kan echter niet vragen om zijn
werpvak te verlaten.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
35
Weigeren kan aanzien worden als ongepast gedrag – zie 11.5.2 of onsportief gedrag – zie
10.4.3. Treuzelen kan aanzien worden als opzettelijk vertragen van de wedstrijd – zie
11.5.1. De tijd wordt desnoods gestopt.
13.7. Elke speler, dus niet alleen de kapitein, mag het woord richten tot de scheidsrechter
gedurende hun speeltijd.
13.8.
Nadat de scheidsrechter bepaalt heeft welk kamp zal spelen, mogen spelers vragen
naar de score of om te meten. Vragen betreffende de positie van de bal (bv. welke bal van
de tegenstander het dichtst ligt) zullen niet beantwoord worden. De atleten mogen op het
veld komen om zich ervan te vergewissen hoe de ballen gepositioneerd zijn.
13.9.
Als vertaling nodig is op het veld gedurende een wedstrijd, dan heeft de
hoofdscheidsrechter de volledige verantwoordelijkheid een geschikte tolk te kiezen. De
hoofdscheidsrechter zal eerst trachten een sportvrijwilliger of een andere scheidsrechter te
gebruiken die niet betrokken is bij een andere wedstrijd. Indien geen goede tolk vrij is,
mag de hoofdscheidsrechter een persoon kiezen die lid is van het land van de atleet.
13.10.
Tolken nemen geen plaats op het speelveld. Geen wedstrijd wordt uitgesteld als een
tolk niet aanwezig is, wanneer hij nodig is.
13.11.
Elk communicatietoestel (inbegrepen een smartphone) dat in de Call Room en /of
op het speelveld wordt genomen , moet goedgekeurd zijn door de hoofdscheidsrechter of
de technisch afgevaardigde. Elk misbruik is ongepaste communicatie en wordt bestraft met
twee strafballen.
14. TIJD
14.1. Elk kamp krijgt per end een tijdlimiet. Deze tijdlimiet wordt gecontroleerd door de
tijdopnemer.
14.2. Het werpen van de doelbal wordt als onderdeel van de tijdslimiet van een kamp
gerekend.
14.3. Deze tijd begint te tellen op het ogenblik dat de scheidsrechter aan de tijdopnemer
toont welke kleur moet werpen,
met inbegrip van de doelbal
.
14.4. De tijd stopt op het ogenblik dat de bal stil ligt of de grenslijnen raakt of overschrijdt.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
36
14.5. Als een kamp zijn bal niet heeft losgelaten wanneer de tijdlimiet is verstreken dan
wordt deze bal en alle nog resterende ballen ongeldig en dienen in de houder voor dode
ballen gelegd. Bij een BC3 speler wordt de worp als gestart beschouwd wanneer de bal
in het hulpstuk naar beneden rolt.
14.6. Wanneer een kamp een bal werpt na de tijdlimiet zal de scheidsrechter deze bal
stoppen en van het speelveld verwijderen alvorens hij het spel verstoort. Indien de bal
andere ballen verstoort, wordt het end een verstoord spel.
14.7. De tijdslimiet voor strafballen
is twee minuten voor elke violation (twee strafballen).
14.08. Gedurende het end wordt de resterende tijd van elk kamp aangegeven op een
scorebord. Op het einde van het end wordt de gebruikte tijd van beide kampen genoteerd op
het scoreblad.
14.09. Als gedurende een end de tijd verkeerd berekend werd, kan de scheidsrechter deze
aanpassen om de fout te herstellen.
14.10. Gedurende discussies of ogenblikken van verwarring kan de scheidsrechter de tijd
stoppen.
Als het nodig is om tijdens een end te stoppen voor een vertaling, dient de tijd gestopt.
Indien mogelijk zal de vertaler niet tot dezelfde ploeg als de betrokken speler behoren.
14.11. Tijdlimieten:
BC1
5
min./ speler / end
BC2, BC4
4
min
.
/ speler / end
BC3
6
min. / speler / end
BC3 pair
7
min
.
/ pair / end
Pair BC4
5
min
.
/ pair / end
Team
6
min./ team / end
strafballen 2 minuten / violation (twee ballen)
Time out 2 minuten
Medical Time out 10 minuten
Opwarming 2 minuten
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
37
14.12. De tijdswaarnemer zal luid en duidelijk aankondigen: 1 min. , 30 sec. , 10 sec. en
“time” wanneer de tijd verstreken is.
15. VEREISTEN / REGLEMENTEN VOOR HULPSTUKKEN
15.1. Een hulpstuk mag geen groter oppervlak bestrijken dan 2,5 m x 1 m, wanneer het
op zijn kant wordt gelegd. Hulpstukken met verschillende opzetstukken moeten tot hun
maximale lengte opgesteld worden tijdens het meten.
15.2. Een hulpstuk mag geen mechanische onderdelen bevatten die een hulp zijn voor de
voortstuwing, versnelling of vertraging van de bal of hulpmiddelen om het hulpstuk te
richten (zoals lasers; waterpas, remmen, waarnemingshulpmiddel, kader, enz.). Eens de bal
losgelaten wordt door de speler, mag niets de bal hinderen.
15.3. De speler moet rechtstreeks fysisch contact hebben met de boccia bal juist voor hij/zij
deze in het speelveld brengt. Een hulpmiddel dat op het hoofd, de arm of de mond van de
speler bevestigd is, wordt ook aanzien als rechtstreeks fysisch contact. De afstand van het
voorhoofd van de speler, de voorarm (gemeten vanaf het midden van de schouder) of de
mond tot de uiterste punt van het hulpmiddel mag niet langer zijn dan 50 centimeter.
Gelijktijdig loslaten van de bal door de assistent en de speler is niet toegelaten. Deze bal
wordt verwijderd.
15.4. Na iedere worp moet het hulpstuk duidelijk verschoven links naar rechts. Als het
hulpstuk vast gemonteerd is op een basis en niet afzonderlijk kan bewegen, moet het
gehele hulpstuk met de basis van links naar rechts bewogen worden.
15.5. Een speler mag verschillende hulpstukken gebruiken gedurende een wedstrijd. Het
wisselen mag echter enkel geschieden nadat de scheidsrechter heeft aangeduid dat het
zijn/haar beurt is om te spelen. Alle hulpstukken moeten in het werpvak van de speler
blijven (artikel 11.02.01).
15.6. Gedurende een end zal de scheidsrechter of lijnrechter de boccia ballen teruggeven,
aan spelers met hulpstuk om te vermijden dat de sport assistent zich naar het speelveld
omdraait.
15.7. Een hulpstuk mag de werplijn niet overschrijden tijdens het loslaten van de bal.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
38
15.8. Als het hulpstuk breekt tijdens een individuele wedstrijd, wordt de tijd gestopt en
krijgt de speler 10 minuten om het hulpstuk te herstellen. In een pair wedstrijd mag het
resterende hulpmiddel gedeeld worden met de ploegmaat. Een vervanging van het hulpstuk
mag tussen twee ends in. De head referee (hoofdscheidsrechter) dient hiervan
gewaarschuwd.
16. VERDUIDELIJKING EN PROTEST
16.1. Als tijdens een wedstrijd een kamp vindt dat de scheidsrechter iets over het hoofd
heeft gezien of een verkeerde beslissing genomen heeft, die het verloop van het spel een
andere wending geeft, mag dat kamp er de aandacht van de scheidsrechter op vestigen en
om uitleg vragen. De tijd wordt gestopt (
artikel 14.10
).
16.2. Gedurende een wedstrijd mag een speler / kapitein om verduidelijking vragen bij de
head referee (hoofdscheidsrechter), wiens beslissing finaal is.
16.2.1. Volgens artikels 16.1 en 16.2 moeten de spelers de scheidsrechter zijn aandacht
vestigen op situaties waarmee zij niet akkoord gaan en opheldering vragen. Zij
moeten eveneens het oordeel van de head referee (hoofdscheidsrechter) vragen
indien zij artikel 16.3 willen toepassen.
16.3. Op het einde van de wedstrijd worden beide kampen verzocht het scoreblad te
ondertekenen. Indien een kamp een beslissing of een actie tijdens het spel wil aanvechten
dient het scoreblad niet ondertekend.
Een ondertekend scoreblad wordt als definitief beschouwd. Het is aan de speler om de
correctheid van het scoreblad te controleren alvorens te tekenen.
16.4. De schrijver zal de eindtijd van de wedstrijd noteren (na het noteren van de
score). Een kamp moet zijn protest formeel maken binnen 30 minuten na het einde
van de wedstrijd. Indien er geen geschreven protest ontvangen wordt blijft de
eindscore behouden.
16.5. Een volledig protestformulier dient overhandigd aan de wedstrijdleiding samen met
150 pond of het equivalent daarvan in overeenkomst met de valuta van het gastland van
het toernooi.
Dit protestformulier dient detail te geven van de omstandigheden en de
verantwoording van het protest met verwijzing naar de betreffende artikels van het
reglement.
De hoofdscheidsrechter organiseert zo snel mogelijk een protestpanel.
Dit protestpanel bestaat uit:
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
39
·
De head referee (hoofdscheidsrechter);
·
Twee internationale scheidsrechters die niet betrokken zijn in de wedstrijd of van de
landen die betrokken zijn in het protest.
16.5.1. Wanneer een protestpanel samengesteld wordt, dienen zij de scheidsrechter te
horen die betrokken was in de wedstrijd waarbij het protest is neergelegd,
vooraleer een finale beslissing te nemen. Het protestpanel moet bijeenkomen in
een afzonderlijke ruimte.
Alle discussie in verband met een protest blijft confidentieel
.
16.5.2 De beslissing van het protest panel wordt, zo snel mogelijk, schriftelijk bezorgd
aan de speler of ploegkapitein die het protest aanbracht en aan de tegenpartij.
16.6. Indien het nodig is om de beslissing van het protest panel te herzien, gebeurt dit na
ontvangst van een verder aangevuld protest formulier. Indien nodig worden beide partijen
gehoord. Bij ontvangst van dit protest wordt door de wedstrijdleiding een beroepscommissie
gevormd bestaande uit:
·
Technical delegate
·
Twee internationale scheidsrechters, niet betrokken in het vorige protest of
van de betrokken landen
16.6.1. De beslissing van deze beroepscommissie is finaal.
16.7. Elke partij die betrokken is in een protest procedure, mag een herziening van de
beslissing van het protestpanel aanvragen. Zij moeten een protestformulier indienen en
150
pond of het equivalent daarvan in overeenkomst met de valuta van het gastland van het
toernooi
betalen. Een protest moet binnen dertig minuten aangeleverd worden na ontvangst
van de beslissing van het protestpanel.
Het protestpanel of hun afgevaardigde noteert de tijd dat de speler / kamp / team manager
het antwoord ontvangt. De verantwoordelijke moet het blad aftekenen voor ontvangst.
Alle
discussie in verband met een protest blijft confidentieel.
16.8. Indien na een protest beslist wordt dat een match moet opnieuw gespeeld
worden, wordt de match hervat bij het begin van het end waarin de oorzaak van
het protest ontstaan is.
16.9. Indien de reden tot protest gekend is voor de start van de wedstrijd moet dit
gemeld worden voor de wedstrijd begint.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
40
Als de reden tot protest zich voordoet in de callroom
moet de hoofdscheidsrechter
of technische afgevaardigde ingelicht worden over de intentie van het protest.
Het
protest wordt alleen overwogen als de bovenstaande procedures gevolgd werden.
17. ROLSTOELEN
17.1.
Rolstoelen voor de competitie dienen zo gestandaardiseerd mogelijk te zijn.
Aanpassingen voor het gebruik van elke dag zijn toegelaten in de competitie. Scooters mogen
ook gebruikt worden.
Spiegels die de BC3 helper toelaten het veld te zien zijn niet
toegelaten.
De maximale zithoogte, zitkussen of ondersteuningsrand inbegrepen is 66 centimeter. Er wordt
gemeten vanaf de vloer tot het hoogste punt waar de bil in contact is met het zitvlak van de
rolstoel.
Als de zitting van de rolstoel om medische reden schuin gezet is , zal de meting
gebeuren van de vloer tot het punt dat het gewicht van het lichaam draagt. Dit is het laagste
punt van het achterste (de billen).
17.2.
Als een rolstoel stuk gaat tijdens de wedstrijd, wordt de tijd gestopt en krijgt de
speler 10 minuten de tijd om hem te herstellen. Als hij niet kan hersteld worden moet
de speler verder spelen. Als dit onmogelijk is , zal hij de wedstrijd verbeuren
(=forfait) (art. 10.4.8.).
17.3. In geval van onenigheid zal de head referee (hoofdscheidsrechter) in samenspraak met de
technisch afgevaardigde een beslissing nemen. Deze beslissing is finaal.
18. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE KAPITEIN
18.1. In boccia per team / pair wordt elk kamp geleid door een kapitein en dit
voor elke
wedstrijd. De kapitein moet duidelijk voorgesteld worden aan de scheidsrechter door een
“C”, duidelijk zichtbaar voor de scheidsrechter.
Elke kapitein , club of land is verantwoordelijk om de “C” te voorzien
. De kapitein treedt op
als bestuurder van de ploeg en draagt de volgende verantwoordelijkheid:
De kapitein is steeds een speler van het kamp. Hij / zij dient steeds actief deel te nemen aan
de wedstrijd. Bij vervanging van de kapitein, zal een andere actieve speler de taak van
kapitein overnemen.
18.1.1. Vertegenwoordigt de ploeg bij het tossen en kiest of de ploeg met rood of blauw
speelt.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
41
18.1.2. Beslist welke speler van het kamp moet werpen tijdens de wedstrijd,
inbegrepen
de strafballen , als de spelers niet tot een overeenkomst komen.
18.1.3. Verzoekt om een “time-out”
of een vervanging. De coach mag dit ook doen.
18.1.4. Bevestigt de beslissing van de scheidsrechter bij de toekenning der punten.
18.1.5. Overlegt met de scheidsrechter bij verstoord spel of bij discussie.
18.1.6. Tekent het scoreblad of duidt iemand aan die het scoreblad in hun naam tekent.
De persoon die tekent, moet met zijn eigen naam tekenen.
18.1.7. Tekent protest aan.
De coach of teammanager kan dit ook doen
.
18.1.8. De kapitein vertegenwoordigt de ploeg, maar elke speler mag vragen stellen aan
de scheidsrechter, toelating om speelveld betreden inbegrepen.
19. PROCEDURE OPWARMING
19.1. Voor de start van een wedstrijd kunnen spelers zich opwarmen in de voorziene
opwarmruimte. De opwarmruimte wordt exclusief gebruikt door de spelers voor hun
volgende geplande wedstrijd. Atleten, coaches en assistenten (en één tolk per land)
mogen de opwarmruimte betreden binnen de hun toemeten tijd.
19.2. Spelers mogen vergezeld zijn in de opwarmruimte door volgende personen:
BC1 1 coach 1 assistent
BC2 1 coach
1 assistent
BC3 1 coach 1 assistent
BC4 1 coach
1 assistent
BC3 pair 1 coach 1 assistent per atleet
BC4 pair 1 coach
1 assistent
BC1/2 Team 1 coach 1 assistent
19.03. Indien nodig mag één tolk en één
physiotherapeut / masseur
per land de
opwarmruimte betreden.
Zij kunnen niet helpen of assisteren met het coachen.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
42
20. CALLROOM
20.1. Een officiële klok bevindt zich
aan de ingang
van de callroom en is duidelijk
aangegeven.
20.2. Vooraleer de callroom te betreden moet elke speler zeker zijn dat zijn
competitienummer en accreditatiekaart duidelijk zichtbaar zijn. Coaches en sportassistenten
moeten eveneens duidelijk hun accreditatiekaart dragen.
Competitienummers worden
geplaatst op de borst of benen (vooraan) en BC3 helpers moeten het nummer op hun rug
dragen.
Als dit niet gebeurt, wordt de toegang tot de callroom ontzegd.
20.3. Registratie gebeurt aan het callroom secretariaat.
Bij individuele competitie
moeten
alle atleten geregistreerd zijn tussen 30 en 15 min. voor de starttijd van hun wedstrijd.
In
pair en teams competitie moet dit gebeuren tussen 45 en 20 min. voor de starttijd van
hun wedstrijd.
Elk kamp (individueel, team of pair) moet samen aan de ingang van de callroom
geregistreerd worden op dezelfde tijd en moet hun volledige sportuitrusting meebrengen.
20.4. Een coach kan enkel een individuele speler registreren als deze zich aan de ingang van
de callroom bevindt. Alle kampen moeten in de callroom wachten in de aangeduide zone.
Als
een atleet aaneensluitende wedstrijden moet spelen, dan mag de coach of teammanager de
atleet registreren, mits toelating van de hoofdscheidsrechter, voor de aansluitende
wedstrijd, dit eveneens bij wedstrijden met rechtstreekse uitschakeling wanneer de
wedstrijd naar het volgende niveau niet voldoende tijd laat om de callroom regels te volgen.
20.5. Artikel 6.1 zal niet van toepassing zijn als de achterstand veroorzaakt werd door de
organisator. Als wedstrijden verlaat worden, wordt dit schriftelijk medegedeeld door de
organisator aan alle teammanagers.
20.6. Op de aangeduide tijd worden de deuren van callroom gesloten. Niemand of geen
materiaal mag dan de callroom nog binnenkomen (uitzonderingen kunnen toegestaan
worden door de hoofdscheidsrechter of de technisch afgevaardigde).
20.7. Tolken mogen enkel de callroom betreden op vraag van een scheidsrechter.
De tolk
moet aanwezig zijn in de regio buiten de callroom voor de start van de wedstrijd om zo
nodig de callroom binnen te komen.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
43
20.8. Spelers mogen vergezeld zijn in de callroom door volgende personen:
BC1 1 coach 1 assistent
BC2 1 coach
BC3 1 coach 1 assistent
BC4 1 coach
1 assistent, indien een voetspeler
BC3 pair 1 coach 1 assistent per atleet
BC1 pair 1 coach
1 assistent, indien een voetspeler
BC1/2 Team 1 coach 1 assistent
20.9. Scheidsrechters betreden de callroom ten laatste
voor het sluiten van de deur
om de
voorbereidende handelingen te stellen.
20.10. De scheidsrechter kan de atleten vragen hun competitienummer en accreditatie
kaart te tonen zodat de atleet informatie kan bevestigd worden.
20.11. Eens geregistreerd in de callroom mogen atleten, coaches en sportassistenten de
callroom niet meer verlaten. Gebeurt dit toch, worden zijn niet meer binnengelaten en
kunnen ze niet verder deel nemen aan de wedstrijd
(20.15 is een uitzondering)
.
Uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de technisch afgevaardigde of de
hoofdscheidsrechter.
20.12. De controle van de hele sportuitrusting
(ballen, rolwagens, hulpstukken, hoofd-, armen
mondhulpstukken)
en de toss (art 6.3)
moeten
gebeuren in de callroom.
20.12.1. Random controle:
20.12.2. Ballen die niet voldoen aan de criteria worden bewaard tot de laatste dag van de
competitie.
De scheidsrechter zal de geweigerde ballen noteren op het score
blad.
De spelers kunnen de ballen vervangen door wedstrijdballen. De
wedstrijdballen worden na de wedstrijd terug bezorgd aan de scheidsrechter.
20.12.3. Wanneer
één of meer
ballen niet aan de criteria voldoen, krijgt de speler een
verwittiging zoals voorzien in artikel 10.4.1.
Als een speler meer dan één
geweigerde bal heeft bij de random controle, zal hij slechts één verwittiging
krijgen. De verwittiging geldt niet als een verwittiging “op het speelveld”.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
44
20.12.4. Als de uitrusting van een speler een tweede keer niet aan de criteria voldoet bij
een callroom of random controle, wordt deze atleet gediskwalificeerd zoals
voorzien in artikel 10.4.2 en 10.4.6.
20.12.5.
Wanneer een bal afgewezen is , kan die speler het type ballen vragen die
hij wenst (hard , medium of soft) indien deze voorhanden zijn. Er zullen
hem geschikte ballen gegeven worden, maar hij mag de ballen niet zelf
uitkiezen.
20.12.6. Spelers en coaches mogen de random controle volgen. Indien iets niet voldoet
moet de scheidsrechter de hoofdscheidsrechter oproepen en de evaluatie
herdoen.
20.12.7. In team en pairs afdeling, is het nodig om elke speler zijn materiaal te identificeren
in de callroom, om te weten wie de verwittiging moet krijgen in geval van een
controle die niet voldoet.
20.13. Aantal ballen toegelaten in de callroom:
20.13.1. Bij een individuele wedstrijd mag elke speler zes rode, zes blauwe en één jack
bal in de callroom meenemen (art. 5.1).
20.13.2. Elk lid van een pair (vervanger inbegrepen) mag drie rode, drie blauwe ballen in
de callroom meenemen en één jack bal per pair
(art. 5.2.2.).
20.13.3. Elk lid van een team (vervanger inbegrepen) mag twee rode, twee blauwe ballen
in de callroom meenemen en één jack bal per team
(art. 5.3.2).
20.14. Wedstrijdballen mogen enkel gebruikt worden door spelers die niet hun eigen set
ballen meebrengen naar de callroom of door spelers waarbij ballen afgekeurd werden.
20.15.
Als de wedstrijden uitlopen, kan de hoofdscheidsrechter of technische afgevaardigde
een toestemming geven om naar het toilet te gaan, volgens volgende richtlijnen:
·
De tegenpartij moet verwittigd worden.
·
Als de atleet in de callroom is, moet een lid van de staf meegaan.
·
Als de atleet in de callroom is, moet hij terug in de callroom zijn vooraleer de groep
naar het speelveld vertrekt. Als hij niet op tijd terugkeert verbeurt hij de wedstrijd.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
45
20.16.
Elk kamp brengt juist de nodige voorwerpen naar de callroom om de wedstrijd te
spelen.
21. MEDISCHE TIME-OUTS
21.1. Als een speler ziek wordt tijdens
een wedstrijd
(ernstige situatie)
dan mag elke speler
een medische time-out vragen indien nodig. Een wedstrijd kan voor een medische time-out
10 min. onderbroken worden. De tijd wordt door de scheidsrechter gestopt.
21.2.
Een atleet kan maar één medische time-out vragen per wedstrijd
.
21.3.
Elke atleet die een medische time-out vraagt, moet zo snel mogelijk op het veld gezien
worden door een dokter.
21.4. Als een speler tijdens een individuele wedstrijd niet verder kan spelen, wordt de
wedstrijd beëindigd met een forfait (art. 10.4.4 /
10.4.8
).
21.5. In een teamwedstrijd, wanneer een speler niet meer in de mogendheid is verder te
spelen door ziekte, dan moet dat end beëindigd worden zonder de resterende ballen van die
speler. Een vervanger mag enkel tussen de ends in de wedstrijd komen (art. 6.19 / 10.4.5 ).
21.6. Als een speler
in een BC3 of BC4
pair wedstrijd niet meer in de mogendheid is verder
te spelen door ziekte, moet het lopende end beëindigd worden zonder de overblijvende
ballen van die speler. Als zijn medespeler nog ballen moet spelen, dan mogen deze
geworpen worden in hun eigen tijd
.
Bij een BC3 pair, als het de CP speler is die niet verder
kan spelen en er is geen CP vervanger, kan de wedstrijd niet verder gespeeld worden
.
Een
vervanging mag enkel tussen de ends (art. 6.19). Als er geen
CP
vervanger is, wordt de
wedstrijd beëindigd met een forfait (art. 10.4.8),
tenzij het enkel tijdens het laatste end is
dat de speler niet verder kan. In dit geval is er geen forfait. Als deze situatie in het laatste
end voorvalt en er moet een tiebreak gespeeld worden dan is het forfait indien er geen CP
wisselspeler is.
21.7. Als de medische time out gevraagd is voor de sportassistent, mogen de atleten in het
pair één sportassistent delen voor de rest van het end. Een vervanging mag alleen
plaatsvinden tussen twee ends.
Als er geen vervanger op het veld is, mogen de atleten de
sportassistent delen voor de rest van de wedstrijd. In het individueel spel, als de atleet nog
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
46
ballen over heeft in het lopende end, en ze niet kan spelen zonder assistentie, worden ze als
“dood“ verklaard.
21.8. Gedurende de 10 min. limiet mogen in een BC3 wedstrijd de sportassistenten geen
enkel ogenblik naar het speelveld kijken. De speler moet verzorgd worden door een arts die
indien nodig op het gebied van communicatie mag bijgestaan worden door de sportassistent.
21.9.
Als in een teamwedstrijd een speler die de doelbal moet werpen, gediskwalificeerd
werd of ziek werd en niet meer kan verder spelen, en er is geen vervanger, dan zal de
doelbal geworpen worden door de speler die het volgende end de doelbal moest werpen.
21.10.
Indien een speler tijdens een teamwedstrijd niet verder kan spelen (omwille van een
medische reden) en er is geen vervanger, dan mag het team verder spelen met twee spelers
die alleen hun vier ballen gebruiken. Als het een BC1 speler is die niet verder kan spelen en
er is geen BC1 vervanger, dan wordt de wedstrijd verder gespeeld zonder de BC1 speler.
21.11.
Als een speler steeds terug voor medische time outs vraagt in opeenvolgende
wedstrijden, dan zal de technische afgevaardigde in samenspraak met een dokter en een
afgevaardigde van dat land beslissen of de speler moet uitgesloten worden van verdere
competitie. In een individueel spel als een speler uitgesloten wordt van verdere competitie
dan zullen alle volgende wedstrijden die gespeeld moeten worden de score krijgen van de
wedstrijd met het hoogste puntenverschil van die poule of knock-out serie.
BISFed
erkent dat er situaties kunnen voorkomen die niet voorzien zijn in deze
handleiding. Deze situaties worden dan beoordeeld op het tijdstip dat ze voorkomen
door de technisch afgevaardigde en/of de hoofdscheidsrechter.
De volgende bladzijden (Appendix 1, 2 en 3) bevatten diagrammen en bewegingen die de
scheidsrechter gebruiken, een uitleg over de protest procedure en een lay-out van het
terrein. De bewegingen van de scheidsrechters zijn vastgelegd om de scheidsrechters en
spelers te helpen bepaalde situaties te begrijpen. Spelers kunnen niet protesteren indien een
scheidsrechter een bepaalde beweging niet heeft uitgevoerd.
22. EXTRA AFSPRAKEN
Nog te spelen ballen
De nog te spelen ballen dienen bewaard:
·
in een bakje
·
in een hulpstuk
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
47
·
op de grond
Taal
Engels voor de terminologie zoals: out, violation, end of the end.
Nederlands / Frans voor conversatie met de spelers.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
48
APPENDIX 1: OFFICIËLE BEWEGINGEN
SCHEIDSRECHTERS
Situatie Omschrijving
Beweging
Werpen
van de
jackball of
opwarmingsballen
artikel:
06.04
06.05
Beweeg hand om het
werpen aan te
duiden
Werpen van een
gekleurde bal
artikel
06.07
06.08
06.09
Toon de kleur die
moet werpen
Time out
artikel:
13.04
Palm van de hand
boven de vingers
van de andere
hand, die verticaal
gehouden wordt (T
teken) en zeg welk
kamp de time out
gevraagd heeft
(time out + kleur)
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
49
Vervanging
artikel:
06.19
Maak een rollende
beweging met de
voorarmen
Meten Breng beide handen
samen en trek ze
opzij zoals je een
meter zou gebruiken
Vraag om op
het terrein te
komen kijken
artikel:
07.06
Wijs naar de speler
en dan naar het
oog van de
scheidsrechter
Niet geoorloofde
communicatie
artikel:
11.01.0
3 13
Wijs naar de
mond en maak
met de wijsvinger
van de andere
hand een
zijwaartse
beweging
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
50
Dode bal
Bal out
artikel:
06.13
Duid de bal aan.
Breng de voorarm
verticaal met de
hand open en de
handpalm naar het
lichaam van de
scheidsrechter
gedraaid en zeg:
“Out” of “dode
bal”. Toon dan
de bal die buiten
ging.
Wegnemen
artikel:
10.03
11.02
11.04
Duid de bal aan en
breng de arm
omhoog met de
hand holrond
vooraleer de bal
op te rapen
(indien mogelijk)
2 strafballen
artikel:
10.02
11.01
11.02
11.03
Breng twee
geopende vingers
omhoog
Verwittiging
artikel:
10.04
11.03
Toon de gele
kaart voor de
verwittiging
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
51
Tweede verwittiging,
met daaropvolgend
diskwalificatie
artikel:
10.04
Toon de gele
kaart en dan de
rode
Diskwalificatie
artikel:
10.04
11.06
Toon de rode kaart
Overtredingen die
elkaar opheffen
artikel:
10.02.06
Breng de beide
duimen verticaal
omhoog
Einde van een end
of wedstrijd
artikel:
06.10
Kruis de armen
en open ze
daarna
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
52
Score
Plaats de vingers op
de
kleurvereenstemme
nde
artikel: kleur van het pallet.
07 (bv. drie punten voor
rood)
SCORE VOORBEELDEN
3 punten voor
rood
7 punten voor
rood
10 punten voor
rood
12 punten voor
rood
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
53
LIJNRECHTER
Situatie Omschrijving
Beweging
De aandacht
vragen van de
scheidsrechter
Breng de arm
omhoog
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
54
APPENDIX 2: PROTESTPROCEDURE
Indienen tijdslimiet:
Formeel protest
moet neergelegd
worden binnen de 30
minuten na het
einde van de
wedstrijd (eindtijd
werd genoteerd op
het scoreblad).
Fase: indienen protest Protest
Protest indienen bij
competitiesecretariaat mits
betaling van de fee.
COMPETITIESECRETARIAAT
(CS)
Protest afleveren aan de
Technisch Afgevaardigde
(TA).
Info te verstrekken
door CS:
- Protestformulieren
- Officiële klok op
een zichtbare
plaats
Fase: antwoord protest
Het CS moet:
- de protest fee
ontvangen (150 pond
of equivalent). Op de
Paralympische
Spelen bepaalt het
OC het bedrag van
de fee;
- op het
protestformulier de
datum en tijd van
ontvangst noteren en
aftekenen;
- een kopie geven aan
de persoon die het
protest afleverde;
- de technisch
afgevaardigde
onmiddellijk
verwittigen;
- protest aanbieding
verwittigen aan de
manager van de
TD informeert de
tegenpartij.
hoofdscheidsrechter
(HR)
HR vormt een
protestpanel.
Werd het protest
aanvaard?
Fase: antwoord afgeleverd
CS geeft protestantwoord
aan beide
partijen
Antwoord op
het protest
Vergaderen in een
afzonderlijke ruimte
Protestpanel hoort
de scheidsrechter
van de betrokken
wedstrijd alvorens
een beslissing te
nemen.
Vraag aan de
ontvanger van het
antwoord van het
protest om de kopie
van de organisatie
te ondertekenen
met datum en uur.
Het protestpanel schrijft
zijn antwoord op het
protestformulier. De
leden van het protestpanel
ondertekenen. Het
antwoord wordt driemaal
afgedrukt.
Alle discussies blijven
confidentieel.
HR laat zich vervangen
door een andere
scheidsrechter in de
competitieruimte.
Protestpanel bestaat uit:
- Hoofdscheidsrechter
- Twee internationale
scheidsrechters, niet
behorend tot de
betrokken wedstrijd of
landen.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
55
Werd het protest
aanvaard?
Fase: antwoord afgeleverd
Protestfee
terugbetalen.
JA NEE
Het protesterende
kamp
aanvaardt de
beslissing?
JA NEE
Protest voor
de beroepscommissie.
Tegenpartij
aanvaardt de
beslissing?
JA NEE
Protest voor
de beroepscommissie.
Resultaat
blijft
behouden.
De wedstrijd wordt
herspeeld vanaf het end
waar het protest
ontstaan is.
Kopie van
het protest
afleveren.
Ontvangstbewijs
protestfee
opstellen.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
56
Fase: beroepscommissie
Protest bij de
beroepscommissie
Protest indienen bij
competitiesecretariaat mits
betaling van de fee.
COMPETITIESECRETARIAAT
(CS)
Protest afleveren aan de
Technisch Afgevaardigde
(TA).
De TA
De TA vormt een
beroepscommissie
Vergadering in een
afzonderlijke ruimte.
Antwoord op
het protest.
CS geeft
protestantwoord
aan beide partijen.
De beslissing is
definitief.
Werd het protest
aanvaard?
JA NEE
Resultaat
blijft
behouden.
Ontvangstbewijs
protestfee
opstellen.
De wedstrijd wordt
herspeeld vanaf het end
waar het protest
ontstaan is.
Protestfee
terugbetalen.
Alle discussies blijven
confidentieel.
Het protestpanel schrijft
zijn antwoord op het
protestformulier. De
leden van het protestpanel
ondertekenen. Het
antwoord wordt driemaal
afgedrukt.
De beroepscommissie
bestaat uit:
- Technisch afgevaardigde
- Twee internationale
scheidsrechters, niet
behorend tot de
betrokken wedstrijd of
landen.
Het CS moet:
- de protest fee ontvangen
(150 pond of equivalent).
Op de Paralympische
Spelen bepaalt het OC
het bedrag van de fee;
- op het protestformulier
de datum en tijd van
ontvangst noteren en
aftekenen;
- een kopie geven aan de
persoon die het protest
afleverde;
- de technisch
afgevaardigde
onmiddellijk verwittigen;
- protest aanbieding
verwittigen aan de
manager van de
tegenpartij.
Vraag ontvanger
van antwoord van
protest om kopie
v. organisatie te
ondertekenen
met datum en
uur.
Indien nodig
worden beide
partijen
gehoord.
Info te verstrekken
door CS:
- Protestformulieren
- Officiële klok op
een zichtbare
plaats
Indienen tijdslimiet:
moet gebeuren
binnen de 30
minuten na het
ontvangen van de
beslissing van het
protestpanel.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
57
PROTEST RICHTLIJNEN
Als een kamp een protest wil indienen buiten de tijdslimiet van 30 minuten, moet hen
medegedeeld worden dat de tijd verstreken is. Zelfs bij aandringen kan geen protest
meer aanvaard worden.
Foto’s en video-opnamen worden niet aanvaard als ondersteuning van het protest.
Wanneer een wedstrijd herspeeld wordt ten gevolge van een protest:
De scheidsrechter tost en het winnende kamp kiest rood of blauw.
Als een kamp penalty ballen toegewezen had gekregen vervallen deze.
Herspelen van het end waar de oorzaak van het protest gebeurde: spelers blijven in
dezelfde werpvakken en gebruiken dezelfde kleur. Overtredingen die werden toegekend in
een end dat herspeeld wordt ten gevolge van een protest zijn niet meer geldig, tenzij het
om een geschreven verwittiging of een diskwalificatie ging.
Als de reden van het protest correct is, maar onvoldoende voor het herspelen van de
wedstrijd (bijvoorbeeld een procedurefout in de callroom) wordt de protest fee niet
teruggegeven.
Alle protest fees die niet werden teruggegeven door een beslissing van het protest
committee blijven behouden door CBC.
PROTEST NOTA
Met deze nota waarschuwen wij de teammanager van
(land/club), dat de wedstrijd gespeeld tussen en
(namen van de spelers) op datum van
/ / (datum invullen) om uur in klasse ,
geprotesteerd werd door (naam) van
(land/club).
Korte uitleg van het protest:
Afgeleverd op uur minuten op / / (datum invullen)
Afgeleverd door:
Ontvangen door:
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
58
PROTEST FORMULIER
(Details van de persoon die het formulier invult)
NAAM: LAND:
STATUS (teammanager , coach , speler , kapitein ):
(Details van de gepresteerde wedstrijd)
TOERNOOI: SPORT: Boccia
WEDSTRIJDnr. VELDnr. POULE (1/2finale…):
VOORZIEN OP (datum en uur): __ /__ / __ ___:___
AFDELING (indiv. BC1, BC2, … , pair BC3, … ):
WEDSTRIJD TUSSEN (nr of naam van de speler(s) , land , club):
PROTEST (duidelijke verklaring van de omstandigheden, rechtvaardiging en verwijzing naar
het artikel in het reglement)
__________________________________________________________________
(alleen voor het sportsecretariaat)
DATUM en TIJD ontvangst __ /__ /__ ___:___
PROTESTBOETE BETAALD (
150 pond of equivalent
) JA NEE
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
59
BESLISSING VAN DE PROTEST COMMISSIE:
DATUM EN TIJD: ___/___/___ ___:___
HANDTEKENING VAN DE PROTESTCOMMISSIE:
_______________ _______________ ______________
PROTESTBOETE TERUGBETAALD: JA NEE
Datum en tijd Handtekening
Protestantwoord gekregen op __/__/__ __:__ van:
Protestantwoord gekregen op __/__/__ __:__ van:
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
60
APPENDIX 3: AANLEG VAN HET SPEELVELD
A V-lijn
B Werplijn
C Binnenlijn
D Grenslijnen
E Kruis
Werpgebied
Ongeldige ruimte
voor witte bal
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
61
Meetrichtlijnen art. 2.7
Brede kleefband voor de buitenlijnen, werplijn en V-lijn.
Dunne kleefband voor de boxonderverdeling en het kruis van 25 op 25 cm.
De 6 meter lijnen : aan de buitenzijde van de 6 meter.
De 12,5 meter lijnen : idem.
10 meter : van de binnenzijde van de voorlijn tot de achterzijde van de werplijn.
5 meter : van de binnenzijde van de voorlijn naar het centrum van het kruis.
3 meter : van de binnenzijde van de zijlijn naar het centrum van het kruis.
3 meter : van de achterzijde van de werplijn naar de voorzijde van de V-lijn.
1,5 meter : van de achterzijde van de werplijn naar de voorzijde van de V-punt.
2,5 meter : van de achterzijde van de werplijn tot de voorzijde van de achterlijn.
1 meter boxlijnen : gelijk verspreid over de beide kanten van de meterlijn.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
62
C. BOCCIA WEDSTRIJDORGANISATIE
1. ALGEMEEN
Dit document bevat de regels voor de organisatie van een bocciawedstrijd in België.
Door dit document kan iedereen kennis nemen van de geldende regels.
De Belgische Boccia competities worden georganiseerd volgens de eerste editie van de
Boccia Internationale Sport Federatie (BISFed)
Voor de Vlaamse kampioenschappen is de commissie boccia van Parantee bevoegd. Voor de
Belgische kampioenschappen is de commissie boccia van het BPC bevoegd.
De Belgische kampioenschappen worden afwisselend georganiseerd door Vlaanderen en
Wallonië.
Afspraken betreffende de data en de organiserende clubs wordt binnen de respectievelijke
commissies / clubs afgesproken.
2. INSCHRIJVINGEN
De kalender wordt aan de clubs verspreid op het ogenblik dat de datum van een nieuwe
wedstrijd gekend is.
De uitnodigingen worden ten laatste twee maanden voor de wedstrijd opgestuurd via het
Parantee- / LHF-secretariaat (vastgelegde lay-out uitnodigingsbrief + inschrijvingsformulier).
Inschrijvingen moeten een maand vooraf toekomen bij de organiserende club en bij de
verantwoordelijke voor de wedstrijdorganisatie. Inschrijvingen gebeuren enkel schriftelijk
(papier of e-mail). Telefonische inschrijvingen zijn uitgesloten. Op de kalender wordt bij elke
wedstrijd de datum vermeld wanneer de inschrijvingen ten laatste bij de wedstrijdleiding
dienen toe te komen en wanneer ten laatste de deelnameprijs dient betaald. Indien een
extra uitnodiging toch niet ontvangen werd gelieve dan toch tegen de al gekende data
schriftelijk in te schrijven.
Atleten kunnen ingeschreven worden wanneer zij op het ogenblik van de inschrijving:
·
Lid zijn van Parantee of LHF
·
Een geldige classificatie hebben
Inschrijvingsprijs:
Kampioenschap over een dag 6 euro
Kampioenschap over twee dagen 9 euro
Per aanwezige erkende scheidsrechter kan een club: - vijf spelers inschrijven voor een
wedstrijd pair en team - vier spelers inschrijven voor een individuele wedstrijd.
Het wedstrijdschema wordt ongeveer een week voor de wedstrijd verstuurd naar de
organiserende en deelnemende clubs.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
63
De organiserende club verzorgt het document 11, dat dient verzonden naar het Parantee-
/LHF- secretariaat.
Via document 1 worden de medailles aangevraagd.
3. PROGRAMMA
Jaarlijks worden volgende wedstrijden georganiseerd:
·
Vlaams individueel
·
Vlaams Teams & Pairs
·
Belgisch individueel
·
Belgisch Teams & Pairs
Individuele wedstrijden:
Klasse BC1, BC2, BC3, BC4
Teams:
Klasse BC1 en BC2
Met minimaal één BC1 op het terrein
Pairs:
Klasse BC3
BC4
4. SPELERS
Enkel spelers van de clubs aangesloten bij Parantee of LHF kunnen deelnemen, mits
voorlegging van een attest van medische classificatie. Dit attest dient afgeleverd door
een arts, die door de liga erkend is om de medische classificatie uit te voeren.
Er is slechts één internationaal erkende classifier namelijk Dr. Chappel. Alleen hij kan
momenteel een definitieve classificatie uitvoeren. Classificaties uitgevoerd door anderen
worden steeds als onder voorbehoud beschouwd en moeten het volgende sportjaar
vervangen worden door een definitieve classificatie door Dr Chappel. Hiervoor zal
getracht worden een afspraak te maken in het voorseizoen zodat iedereen de kans krijgt
om de classificatie te laten uitvoeren.
5. TERREINEN
De wedstrijdterreinen worden afgebakend. Zij zijn enkel toegankelijk voor spelers tijdens
hun wedstrijd en scheidsrechters / officials.
Tijdens de ploegwedstrijden is één coach toegelaten per terrein.
Coachen moeten wel (van op afstand) de wedstrijden kunnen volgen van de spelers van
hun club. Indien dit niet mogelijk is krijgen zij een armband en worden zij toegelaten tussen
de terreinen.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
64
6. COMPETITIEORGANISATIE
6.01. Competitiesysteem
Individuele wedstrijden BC1 - BC2 -BC3 - BC4 - pools van vier of vijf spelers
Teams & Pairs
Aantal deelnemers
Aantal pools Plaatsen zich voor de finale
<8 1 pool rechtstreekse plaatsing **
<11 2 pools de eerste twee van elke pool
11 1 pool van 5 / 1 pool van 6 de eerste twee van elke
pool + twee beste derde
12 3 pools van 4 de eerste twee van elke
pool + twee beste derde
13 2 pools van 4 / 1 pool van 5 de eerste twee van elke
pool + twee beste derde
14 1 pool van 4 / 2 pools van 5 de eerste twee van elke
pool + twee beste derde
15 3 pools van 5 de eerste twee van elke
pool + twee beste derde
16 4 pool van 4 de eerste twee van elke pool
17 3 pools van 4 / 1 pool van 5 de eerste twee van elke pool
18 2 pools van 4 / 2 pools van 5 de eerste twee van elke pool
19 1 pool van 4 / 3 pools van 5 de eerste twee van elke pool
20 4 pools van 5 de eerste twee van elke pool
21 4 pools van 4 / 1 pool van 5 de eerste van elke pool +
drie beste tweede
22 3 pools van 4 / 2 pools van 5 de eerste van elke pool +
drie beste tweede
23 2 pools van 4 / 3 pools van 5 de eerste van elke pool +
drie beste tweede
24 1 pool van 4 / 4 pools van 5 de eerste van elke pool +
drie beste tweede
25 5 pools van 5 de eerste van elke pool +
drie beste tweede
26 4 pools van 4 / 2 pools van 5 de eerste twee van elke
pool + vier beste derde
27 3 pools van 4 / 3 pools van 5 de eerste twee van elke
pool + vier beste derde
28 2 pools van 4 / 4 pools van 5 de eerste twee van elke
pool + vier beste derde
29 1 pool van 4 / 5 pools van 5 de eerste twee van elke
pool + vier beste derde
30 6 pools van 5 de eerste twee van elke
pool + vier beste derde
** Bij Teams & Pairs wordt er al vanaf zeven ploegen gesplitst in twee pools.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
65
6.02. Plaatsing
De plaats in elke pool wordt bepaald door volgende criteria in deze volgorde:
·
aantal gewonnen wedstrijden
·
Avg1 = (punten “voor” – punten “tegen”) gedeeld door het aantal gespeelde
wedstrijden
·
Avg2 = punten “voor” gedeeld door het aantal gespeelde wedstrijden
Om de beste derde te bepalen wordt de average 1 en 2 gebruikt zoals hierboven gesteld.
Indien er een gelijk spel is dienen deze twee spelers een extra wedstrijd / end te spelen om
te bepalen wie er doorgaat naar de finales.
Na de pools wordt er gespeeld in directe eliminatie
6.03. Vorming van de pools
2 pools Pool Plaats op de Belgische ranking
A 1-4-5-8
B 2-3-6-7
Halve finale A 1° pool A
2° pool B
Halve finale B 1° pool B
2° pool A
Finale 3 & 4 Verliezers halve finale
Finale Winnaars halve finale
3 pools Pool Plaats op de Belgische ranking
1-6-7-12-13 A 1-6-7-12-13
B 2-5-8-11-14
C 3-4-9-10-15
Kwart finale A 1° pool A
Tweede beste derde
Kwart finale B 1° pool C
Eerste beste derde
Kwart finale C 2° pool A
2° pool B
Kwart finale D 1° pool B
2° pool C
Halve finale A Winnaar kwart finale A
Winnaar kwart finale B
Halve finale B Winnaar kwart finale C
Winnaar kwart finale D
Finale 3 & 4 Verliezers halve finale
Finale Winnaars halve finale
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
66
4 pools Pool Plaats op de Belgische ranking
A 1-8-9-16-17
B 2-7-10-15-18
C 3-6-11-14-19
D 4-5-12-13-20
Kwart finale A 1° pool A
2° pool C
Kwart finale B 1° pool D
2° pool B
Kwart finale C 1° pool C
2° pool A
Kwart finale D 1° pool B
2° pool D
Halve finale A Winnaar kwart finale A
Winnaar kwart finale B
Halve finale B Winnaar kwart finale C
Winnaar kwart finale D
Finale 3 & 4 Verliezers halve finale
Finale Winnaars halve finale
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
67
6 pools Pool Plaats op de Belgische ranking
A 1-12-13-24-25
B 2-11-14-23-26
C 3-10-15-22-27
D 4-09-16-21-28
E 5-08-17-20-29
F 6-07-18-19-30
Achtste finale A 1° pool A
Vierde derde beste
Achtste finale B 2° pool E
2° pool C
Achtste finale C 1° pool D
Eerste derde beste
Achtste finale D 1° pool F
2° pool B
Achtste finale E 1° pool C
Tweede derde beste
Achtste finale F 1° pool E
2° pool D
Achtste finale G 1° pool B
Derde beste derde
Achtste finale H 2° pool F
2° pool A
Kwart finale A Winnaar achtste finale A
Winnaar achtste finale B
Kwart finale B Winnaar achtste finale C
Winnaar achtste finale D
Kwart finale C Winnaar achtste finale E
Winnaar achtste finale F
Kwart finale D Winnaar achtste finale G
Winnaar achtste finale H
Halve finale A Winnaar kwart finale A
Winnaar kwart finale B
Halve finale B Winnaar kwart finale C
Winnaar kwart finale D
Finale 3 & 4 Verliezers halve finale
Finale Winnaars halve finale
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
68
8 pools Pool Plaats op de Belgische ranking
A 1-16-17-32-33
B 2-15-18-31-34
C 3-14-19-30-35
D 4-13-20-29-36
E 5-12-21-28-37
F 6-11-22-27-38
G 7-10-23-26-39
H 8-09-24-25-40
Achtste finale A 1° pool A
2° pool G
Achtste finale B 1° pool H
2° pool B
Achtste finale C 1° pool D
2° pool F
Achtste finale D 1° pool E
2° pool C
Achtste finale E 1° pool B
2° pool H
Achtste finale F 1° pool G
2° pool D
Achtste finale G 1° pool C
2° pool E
Achtste finale H 1° pool F
2° pool A
Kwart finale A Winnaar achtste finale A
Winnaar achtste finale B
Kwart finale B Winnaar achtste finale C
Winnaar achtste finale D
Kwart finale C Winnaar achtste finale E
Winnaar achtste finale F
Kwart finale D Winnaar achtste finale G
Winnaar achtste finale H
Halve finale A Winnaar kwart finale A
Winnaar kwart finale B
Halve finale B Winnaar kwart finale C
Winnaar kwart finale D
Finale 3 & 4 Verliezers halve finale
Finale Winnaars halve finale
6.04. Einduitslag
Voor de einduitslag krijgen we volgende rangschikking:
·
4 finalisten
·
Verliezers halve finales
·
Verliezers kwart finale
·
Verliezers achtste finale
·
Niet finalisten
De verliezers van een wedstrijd in de finaleronde worden geplaatst volgens het verschil van de
punten voor min de punten tegen behaald in deze wedstrijden.
De niet-finalisten worden geplaatst volgens de average 1 en 2 behaald in de pools.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
69
7. SCHEMA OPSTELLEN
Vier spelers per pool
1 versus 3 1 versus 2
2 versus 4 3 versus 4
Vijf spelers per pool
1 versus 4
2 versus 3
1 v 4 1 v 3 1 v 2 1 v 5 2 v 4
2 v 3 2 v 5 4 v 5 3 v 4 3 v 5
5 vrij 4 vrij 3 vrij 2 vrij 1 vrij
Zes spelers per pool
1 v 6 1 v 5 1 v 4 1 v 3 1 v 2
2 v 5 2 v 4 2 v 3 2 v 6 3 v 5
3 v 4 3 v 6 5 v 6 4 v 5 4 v 6
Zeven spelers per pool
1 v 6 1 v 5 1 v 4 1 v 3 1 v 2 1 v 7 2 v 3
2 v 5 2 v 4 2 v 7 2 v 6 5 v 6 3 v 5 4 v 5
3 v 4 3 v 7 3 v 6 5 v 7 4 v 7 4 v 6 6 v 7
7 vrij 6 vrij 5 vrij 4 vrij 3 vrij 2 vrij 1 vrij
Acht spelers per pool
1 v 8 1 v 7 1 v 6 1 v 5 1 v 4 1 v 3 1 v 2
2 v 7 2 v 6 2 v 5 2 v 8 2 v 3 2 v 4 3 v 4
3 v 6 3 v 5 3 v 8 3 v 7 5 v 8 5 v 7 5 v 6
4 v 5j 4 v 8 4 v 7 4 v 6 6 v 7 6 v 8 7 v 8
8. BENODIGDHEDEN
Accommodatie
·
Sportcomplex en cafetaria moeten toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers
·
Minimaal één aangepast toilet
·
Minimaal drie omkleedruimtes (heren, dames, scheidsrechters)
·
Callroom met aan de ingang een duidelijke klok
·
Opwarmruimte (voldoende gescheiden van de competitieterreinen)
·
Sporthal met gladde vloer
·
Ruimte voor 10 boccia terreinen – individuele wedstrijden
6 boccia terreinen – team & pairs
·
Wedstrijdsecretariaat
Per terrein
·
een voldoende groot en duidelijk scorebord
·
een voldoende grote en duidelijke tijdsaanduiding voor rood / blauw
·
een blauw / rood gekleurd palet
·
schrijfgerief
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
70
·
twee kegels voor de aanduiding van het einde van het terrein
·
volgnummer van het terrein
·
één tafel en twee stoelen
Elke referee brengt mee:
·
twee werkende chronometers met een rood / blauw aanduiding
·
een meter liefst met een latje vooraan
Per terrein is een team officials nodig bestaande uit een scheidsrechter, een lijnrechter en
een schrijver – tijdopnemer. Het is aangewezen enkele teams meer te hebben dan er
terreinen zijn om de teams ook een pauze te gunnen.
Algemeen
·
twee reserve sets bocciaballen
·
vier reserve chrono
·
reserve batterijen voor de chrono
·
indien nodig gebruiksaanwijzing van de chrono
·
klok voor de callroom
·
een passer voor korte afstand
·
medailles
·
vlaggen club, Parantee, BPC
Wedstrijdsecretariaat
·
een tafel + stoel in de nabijheid van een stopcontact
·
computer + printer + verlengdraad
·
wedstrijdbladen
·
wedstrijdschema
Catering
·
koffie, thee, melk, suiker, water in het scheidsrechterslokaal
·
broodjes + enkele frisdranken per scheidsrechter
Er moet voldoende ruimte zijn voor de toeschouwers en deze moeten zich vlot kunnen
bewegen zonder de spelers te hinderen. Toeschouwers worden nooit tussen de
terreinen geduld.
Tussen twee bocciaterreinen is er bij voorkeur twee meter tussenruimte. Liefst
tussenpanelen tussen de terreinen zodat de ballen niet van het ene terrein in het andere
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
71
kunnen rollen. Deze tussenpanelen bevorderen de concentratie van de spelers omdat de
bewegingen op het andere terrein hen minder hinderen.
De lijnen moeten duidelijk onderscheiden kunnen worden van de andere aanwezige lijnen.
(bij voorkeur oranje fluorescerende tape). Indien de kleur van de tape afwijkt worden de
clubs vooraf door de organiserende club ingelicht.
Voor de scheidsrechters, lijnrechters en schrijvers wordt een afzonderlijk lokaal voorzien.
9. SCHEIDSRECHTERS
Om kwaliteitsvolle bocciawedstrijden te organiseren, zijn voldoende ervaren scheidsrechters
noodzakelijk. Daarom dient elke club dient scheidsrechters te leveren in verhouding met het
aantal deelnemende spelers (zie inschrijvingen).
Elk jaar organiseert Parantee in samenwerking met de competitiemanager een opleiding voor
de scheidsrechters: enerzijds is dit een initiatie van de nieuwkomers, anderzijds een welkome
opfrissing voor de gevorderden.
Binnen de groep scheidsrechters is een verantwoordelijke verkozen. Deze stelt voor elke
wedstrijd de head referee (hoofdscheidsrechter) aan.
Scheidsrechters ontvangen forfaitair 25 euro per dag. Koffie, thee en water onbeperkt
beschikbaar. Minimaal drie broodjes en drie frisdranken per dag.
Omdat de scheidsrechterkosten steeds een belangrijk item van het budget uitmaken bij
de organisatie van een toernooi werd er door de Paranteeclubs besloten om deze kost
over de clubs te verdelen in verhouding tot het aantal ingeschreven spelers.
Formule:
Totale kost scheidsrechters x aantal ingeschreven atleten van de club
Totaal aantal ingeschreven atleten
Om de uitbetaling van de scheidsrechters tijdens het seizoen mogelijk te maken betaalt iedere
club 300 euro voorschot.
Op het einde van het seizoen wordt een afrekening gemaakt en kunnen de clubs dan
bijstorten zodat er terug een voorschot van 300 euro per club beschikbaar is voor het
volgende sportjaar.
Deze werkwijze maakt de kostenverdeling eerlijker ten opzichte van de organiserende
clubs.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
72
Niet betaling scheidsrechterkosten
Wanneer de bijdrage voor scheidsrechterkosten niet tijdig betaald worden,
worden er maximaal twee herinneringen gestuurd respectievelijk na maand
twee en maand drie. Daarna worden verder inschrijvingen van de club
geweigerd tot de vereffening van de facturen gebeurd is.
10. MEDAILLES
Medailles voor regionale kampioenschappen worden aangevraagd bij Parantee.
Medailles voor de Belgische kampioenschappen worden aangevraagd bij het BPC (via
Parantee). Zie document ‘Paranteedocument 1’ aanvraag trofee.
·
Goud, zilver, brons vanaf 6 atleten / ploegen
·
Goud, zilver vanaf 4 atleten / ploegen
·
Goud vanaf 2 atleten / ploegen
11. SANCTIES
Forfait van een speler / ploeg
1. Atleet is ingeschreven – komt niet opdagen – heeft geen wettiging
Wedstrijden worden verloren met 6-0
Naar de laatste plaats op de uitslag van het kampioenschap
Geen punten voor de nationale ranking
Boete 50 euro
2. Atleet is ingeschreven – komt niet opdagen – heeft een wettiging
Wedstrijden worden verloren met 6-0
Plaats op de uitslag van het kampioenschap wordt behouden
Punten voor de nationale ranking
3. Atleet is ingeschreven – komt niet opdagen de tweede dag – heeft geen wettiging
Resterende wedstrijden worden verloren met 6-0
Naar de laatste plaats op de uitslag van het kampioenschap
Geen punten voor de nationale ranking
Boete 50 euro
4. Atleet is ingeschreven – komt niet opdagen de tweede dag – heeft een wettiging
Resterende wedstrijden worden verloren met 6-0
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
73
Plaats op de uitslag van het kampioenschap wordt behouden
Punten voor de nationale ranking
Wettiging:
1. Voor 9u op de dag van een kampioenschap ten laatste dient de organiserende club
gewaarschuwd te worden van een niet-deelname aan een wedstrijd. Hiervoor is de club
van de speler verantwoordelijk.
2. Binnen vijf werkdagen volgend op het toernooi dient een ziekenbriefje toe te komen
op Parantee / LHF via fax, scanner of post.
3. Indien aan deze voorwaarden niet wordt voldaan wordt per speler aan de club een
boete van € 50,00 aangerekend.
4. Ook bij ziekte van een goothouder dient dezelfde procedure te worden gevolgd.
Laattijdige inschrijving
Op de kalender en op het inschrijvingsformulier wordt de uiterste inschrijfdatum vermeld.
Inschrijvingen na deze datum kunnen niet meer in het wedstrijdschema verwerkt worden.
Indien de opname toch nog mogelijk is, wordt een boete van 25 euro aangerekend.
Laattijdige betaling
Op het inschrijvingsformulier wordt de uiterste betaaldatum vermeld (ongeveer twee weken
voor de wedstrijd). Betalingen na deze datum worden verhoogd met een boete van 25 euro.
Afwezige scheidsrechter
Scheidsrechters worden opgegeven voor de ganse duur van het toernooi. Voor een afwezige
scheidsrechter wordt een boete aangerekend aan de club van 25 euro per scheidsrechter / per
dag.
Niet betaling boetes
Wanneer de boetes niet tijdig betaald worden, worden er maximaal twee herinneringen
gestuurd respectievelijk na maand twee en maand drie.
Daarna worden verder inschrijvingen van de club geweigerd tot de vereffening van de facturen
gebeurd is.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
74
D. BELGISCHE RANKINGLIJST
In de nationale ranking wordt rekening gehouden met de resultaten van de laatste twee
jaren. (BPC commissie 2001.02)
Praktisch wil dat zeggen dat de ranking zal bijgehouden worden over de laatste vier
wedstrijden. Vlaams jaar N, Belgisch jaar N, Vlaams jaar N+1, Belgisch jaar N+1.
Wanneer Vlaams jaar N+2 gespeeld is, zal dit resultaat bijgeteld worden terwijl Vlaams
jaar N op dat ogenblik wegvalt.
Per gespeelde wedstrijd worden een aantal punten toegekend volgens de behaalde plaats
en het aantal spelers. De spelers worden gesorteerd volgens het aantal behaalde punten.
Wanneer spelers op de ranking een gelijk aantal punten behalen worden zij onderling
gerangschikt naar volgende criteria:
1. De speler die de punten behaalde in het kleinste aantal competities.
2. De speler die de punten behaalde in de meest recente competitie.
3. De speler die de punten behaalde in de competitie met het grootst aantal spelers.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
75
Vlaams 1-3
Waals
4 5 6 7 8 9-11 12 13-15 16 17-20 21-23 24 25-28 29-32
Plaats Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 15 15 15 15
2 3 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 13 13 13 13
3 1 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 11 11 11 11
4 0 1 2 3 4 5 5 6 7 7 9 9 9 9 9
5 0 0 1 2 3 3 3 4 5 5 7 7 7 7 7
6 0 0 0 1 2 3 3 4 5 5 7 7 7 7 7
7 0 0 0 0 1 1 3 4 5 5 7 7 7 7 7
8 0 0 0 0 0 1 3 4 5 5 7 7 7 7 7
9 0 0 0 0 0 0 1 2 4 3 5 5 5 5 5
10 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 5 5 5
11 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 5 5 5
12 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 5 5 5 5 5
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 5 5
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 5 5
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 5 5 5
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 5 5 5
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 3
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 3
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 3 3
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
76
Belgisch 1-3 4 5 6 7 8 9-11 12 13-15 16 17-20 21-23 24 25-28 29-32
Plaats Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt Punt
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7,5 10,5 12 13,5 15 16,5 16,5 18 19,5 21 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5
2 4,5 7,5 9 10,5 12 13,5 13,5 15 16,5 18 19,5 19,5 19,5 19,5 19,5
3 1,5 4,5 6 7,5 9 10,5 10,5 12 13,5 15 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5
4 0 1,5 3 4,5 6 7,5 7,5 9 10,5 10,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5
5 0 0 1,5 3 4,5 4,5 4,5 6 7,5 7,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
6 0 0 0 1,5 3 4,5 4,5 6 7,5 7,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
7 0 0 0 0 1,5 1,5 4,5 6 7,5 7,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
8 0 0 0 0 0 1,5 4,5 6 7,5 7,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
9 0 0 0 0 0 0 1,5 3 6 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
10 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 4,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
11 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 4,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
12 0 0 0 0 0 0 0 1,5 4,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5
13 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5
14 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5
15 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5
17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5
18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 4,5 4,5 4,5 4,5
19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 4,5 1,5 4,5 4,5
20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 4,5 1,5 4,5 4,5
21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 4,5
22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 4,5
23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 1,5 4,5
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5 4,5
25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5
26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5
27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5
28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5 1,5
29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,5
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
77
E. ELITES
ALGEMEEN
Het elitestatuut (criteria en selectie) valt onder de bevoegdheid van Bureau Topsport.
F. STRUCTUUR EN OPLEIDING VAN SCHEIDSRECHTERS
1. NIVEAUS
Niveau E
Tijdopnemer – Lijnrechter
Niveau D
National referee
Niveau C
International referee European Championships
Niveau B
International referee Paralympics, World Games, World Cup
Niveau A
International Accreditor, Head Referee
2. CRITERIA VOOR SCHEIDSRECHTERS
Niveau E
·
Verantwoordelijkheid van de Nationale Boccia Commissie om personen op te leiden
tot tijdopnemer / lijnrechter.
Niveau D
·
Minimaal twee jaar met boccia bezig zijn
·
Ervaring hebben als tijdopnemer of lijnrechter voor minimaal een jaar of 15
wedstrijden
·
Succesvolle deelname aan een workshop
Niveau C
·
Minimaal twee jaar national referee zijn
·
Minimaal deelgenomen hebben aan 20 wedstrijden op nationaal niveau
·
Succesvolle deelname aan een workshop van niveau C die geleid wordt door een
international accreditor
·
Moet voorgesteld worden door de Nationale Boccia Commissie
Niveau B
·
Minimaal twee jaar international referee (level C) zijn
·
Deelnemen aan minstens 10 erkende wedstrijden op nationaal niveau
·
Moet voorgesteld worden door de Nationale Boccia Commissie
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
78
Niveau A
·
Minimaal vier jaar international referee (level B) zijn
·
Verschillende workshops georganiseerd hebben voor national referees
·
Medewerking verleend hebben aan een workshop in samenwerking met een
internationale accreditor
3. CURSUSINHOUD
Maximum 10 deelnemers voor een scheidsrechtercursus per begeleider. De evaluatie bestaat
uit:
·
algemene observatie
·
schriftelijk examen
·
praktisch examen
Training cursus
·
Presentatie en interpretatie van de reglementen
·
Gedrag van de scheidsrechter
·
In de callroom
·
Starten van een wedstrijd
·
Op het terrein
·
Meten
·
Score bepalen
·
Einde van een wedstrijd
·
Organisatie van een competitie
·
Praktische toepassing van de reglementen
Alle scheidsrechters kunnen over een logboek beschikken om alle wedstrijden en
cursussen te noteren.
Een internationale cursus voor scheidsrechter moet goedgekeurd worden door het IBC. De
begeleiders van een cursus internationaal scheidsrechter moeten benoemd worden door
het CBC. De technische afgevaardigden moeten benoemd worden door het CBC.
4. SCHEMA PRAKTISCHE PROEF
A. Starten van een wedstrijd
·
Kom tijdig, ontvang het scoreblad, controle van de namen van de spelers, land,
klasse.
·
Ophalen van de spelers snel en gedisciplineerd, oproepen met naam, land.
·
Zich verzekeren dat alle spelers aanwezig zijn alvorens zich naar het speelveld te
begeven.
·
Spelers laten plaats nemen zodra zij het terrein betreden.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
79
·
Toss met een geldstuk, tonen aan beide spelers / kapiteins, de plaatsen aanwijzen
·
Een gepaste plaats innemen op het terrein, kijken dat de tijdopnemer en de
lijnrechter klaar zijn, aanduiden wie start.
B. Leiding op het terrein
·
De wedstrijd leiden in overeenstemming de instructies van de head
referee (hoofdscheidsrechter) van de competitie.
·
Positie op het terrein:
·
Weg van het spel (zodat de scheidsrechter niet als richtpunt kan
gebruikt worden).
·
Het zicht van de spelers niet hinderen.
·
Het zicht van de lijnrechter of tijdopnemer niet hinderen.
·
Met de pallet duidelijk de kleur aangeven, enkele seconden laten zien, dan de
pallet uit het zicht verwijderen zonder veel extra beweging.
·
Maak uw beslissing onmiddellijk, enkel uitleg geven wanneer er naar gevraagd
wordt. Indien de speler niet akkoord gaat de head referee (hoofdscheidsrechter)
erbij halen om de discussie te beslechten (houd de discussie kort).
·
Geef uw beslissing luid en klaar terwijl u oogcontact neemt met de spelers.
·
Reageer op de signalen gegeven door de tijdopnemer of lijnrechter.
·
De tijdopnemer of lijnrechter kan steeds helpen bij de metingen.
C. Meten
·
Meet met behulp van de lijnrechter of tijdopnemer, maar blijft verantwoordelijk.
·
Meet steeds zodanig dat de spelers kunnen meekijken.
·
Meet enkel bij twijfel of op vraag van een speler (dit tijdens de tijd van de speler).
·
Houd de gemeten bal ter plaatse met de zijkant van de hand. Niet met de duim op
de bal drukken.
·
Meet steeds op dezelfde wijze.
·
Wanneer een scorende bal dient verwijderd om een andere te meten, dient luid en
klaar aangekondigd “ één punt voor...”, terwijl er naar de spelers gekeken wordt
voor akkoord, dan wordt deze bal verwijderd
D. Score bepalen
·
Kondig de score luid en duidelijk aan, het aantal punten aanduidend op
de winnende kleur op de pallet.
·
Na de aankondiging, wordt er enkele seconden gewacht, terwijl men de spelers
aankijkt voor akkoord, dan wordt de doelbal verwijderd.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
80
·
Wanneer de doelbal verwijderd werd, wordt er aangekondigd “end finished”. Bij
BC3 zie procedure in artikel 6.10
·
Controleer of de tijdopnemer de juiste score noteert en aanduidt op het
scorebord.
E. Einde van een wedstrijd
·
Schrijf de uiteindelijke score op het scoreblad.
·
Laat de spelers / kapiteins tekenen. Indien een speler / kapitein weigert te
tekenen, ondertekent de scheidsrechter, zet de eindtijd en de wedstrijd situatie op
het wedstrijdblad.
·
In het geval een speler / kapitein weigerde te tekenen, start de protestprocedure.
De scheidsrechter waarschuwt de verantwoordelijke voor de administratie bij het
afgeven van het wedstrijdblad.
·
Scheidsrechter doet navraag voor de volgende wedstrijd.
5. ANDERE OFFICIALS
Lijnrechter
De lijnrechter is een assistent van de scheidsrechter.
De lijnrechter zit aan de linker of rechter zijde van het terrein op ongeveer 1.5 meter van de
werplijn. Hij / zij moet de voorzijde van de werpvakken duidelijk kunnen zien.
De lijnrechter brengt elke overtreding ter kennis van de scheidsrechter.
De lijnrechter kan helpen de ballen te verzamelen.
De lijnrechter dient volgende punten extra te volgen:
·
Overtredingen betreffende de werplijn;
·
Spreken tussen spelers en sport assistenten;
·
Hulpstukken die de werplijn overschrijden;
·
Inmenging van een andere speler.
De lijnrechter is verantwoordelijk om het terrein in orde te brengen voor de volgende
wedstrijd.
Tijdopnemer
De tijdopnemer zit zo dicht mogelijk bij het scorebord.
De tijdopnemer duidt de resterende minuten speltijd aan.
Bij de laatste minuut roept hij “kleur – één minuut”.
Dan “kleur – dertig seconden”
Dan “kleur – tien seconden”
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
81
Bij het verstrijken van de tijd roept hij “TIME”. Vanaf dit ogenblik zal de scheidsrechter de
ballen stoppen die nog geworpen worden na het verstrijken van de tijd.
De tijdopnemer is verantwoordelijk om het scorebord en de tijd terug op de startpositie te
zetten na het ondertekenen van het scoreblad.
6. LOGBOEK
Na het afwerken van een workshop voor internationale scheidsrechters (niveau B) ontvangt
elke scheidsrechter een logboek. Alle wedstrijden dienen hierin genoteerd.
De scheidsrechter noteert de datum, naam van de competitie, uitgevoerde taak, aantal
wedstrijden. Head referee (hoofdscheidsrechter) ondertekent en noteert zijn / haar naam en
geeft eventueel commentaar op de prestaties van de scheidsrechter.
Scheidsrechters sturen een kopie op aanvraag naar de coördinator en zeker voor de selectie
voor een internationale wedstrijd.
7. UITRUSTING
Uniform:
T-shirt geleverd door Parantee met op de achterzijde “OFFICIAL” of T-shirt geleverd door de
organisator van de wedstrijden.
Voor een zwarte broek dient de scheidsrechter zelf te zorgen.
Meetinstrumenten:
Meetgerei is aanbevolen door het IBF en kan gekocht worden bij IBF verantwoordelijken.
8. GEDRAGSCODE
GEDRAGSCODE BELGIUM BOCCIA REFEREE
De taak aanvaarden als Boccia Referee is een belangrijke verantwoordelijkheid. Een
Referee dient een gedragscode te volgen:
·
De wedstrijden zijn er voor de spelers. “Fairplay” primeert.
·
Om mentaal en fysiek fit te zijn voor de wedstrijd, beperk uw gebruik van
alcoholische dranken en zorg voor een goede nachtrust.
·
Tijdig en voorbereid aanwezig zijn op de wedstrijden, met een fris hoofd.
·
Bestudeer en leer de reglementen en help uw collegae om hetzelfde te doen.
·
Respecteer andere referees en hun beslissingen, en geef nooit openbaar kritiek
over een andere official.
·
Blijf kalm wanneer geconfronteerd met emotionele reacties van spelers, coachen,
ouders of publiek.
·
Wees steeds eerlijk en onpartijdig. Beslissingen gesteund op vooroordelen zijn
niet eerlijk en onaanvaardbaar.
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
82
·
Referees gedragen zich natuurlijk zonder te pronken met hun autoriteit.
·
Maak uw beslissingen met zelfvertrouwen zonder arrogantie.
·
Controleer de wedstrijd zodat het een positieve ervaring wordt voor elke speler.
·
Draag het voorziene uniform, of het uniform geleverd door de inrichtende
organisatie.
·
Controleer steeds het wedstrijdschema en wees klaar voor de volgende wedstrijd.
·
Gebruik gaan ongepaste taal of gebaren.
·
De ballen op het veld worden opgeraapt, zeker niet werpen, rollen of stampen.
·
Respecteer het reglement en voorschriften van de inrichtende organisatie.
·
Referees hebben het voorrecht regelmatig in contact te komen met spelers en
ploegleden van verschillende landen / clubs maar dienen onpartijdig te blijven.
Gedragscode NATIONALE BOCCIA REFEREE
Ik, ___________________________ ga akkoord om de gedragscode van Boccia Referee
te volgen. Ik begrijp dat wanneer ik mij niet houd aan deze gedragscode:
·
ik de wedstrijd zal moeten verlaten zonder enige vergoeding,
·
mogelijk niet meer in aanmerking kom voor toekomstige wedstrijden,
·
mijn status als Referee opgeschort wordt.
Handtekening + datum:
(Handtekening referee)
REGLEMENT BOCCIA
| 16 DECEMBER 2014
|
83
G. SPORTORGANISATIES NATIONAAL EN INTERNATIONAAL
IPC – International Paralympic Committee
http://www.paralympic.org/release/Main Sections Menu/index.html
BISFed – Boccia International Sports Federation
http://www.bisfed.com/
BPC – Belgian Paralympic Committee
Zie website:
www.paralympic.be
Mail:
office@paralympic.be
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu